Pex PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za kwiecień 2020

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za kwiecień 2020

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w kwietniu 2020 wyniosła 204 tys. PLN i była o 32.2% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2785.4 mln PLN i była niższa o 7% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w kwietniu 2020 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla jednego segmentu. Dla produktów refundowanych sprzedaż spadła o 5.1%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki spadła o 8%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 2.6%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki spadła o 2.4%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Leki refundowane zanotowały spadek o 28.9%, leki pełnopłatne spadek o 30.1%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 36%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w kwietniu była niższa o 209.6 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany spadek wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych spadł o 99.6 mln PLN, segment recept pełnopłatnych spadł o 83.3 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej spadł o 27.7 mln PLN. W porównaniu do marca 2020 sprzedaż całego rynku spadła o 1341.3 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany spadek wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 387.4 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 257.5 mln PLN, a sprzedaż odręczna spadła o 698.4 mln PLN.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w kwietniu 2020 r. wyniosła 22.3 PLN i wzrosła o 3.6% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2019 r. cena wzrosła o 3.9%. W porównaniu do marca 2020r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 0.1%, dla leków pełnopłatnych spadła o 0.2%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1.8%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 1.9%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 5.8%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 3.6%.

Średnia marża apteczna w kwietniu 2020 r. wyniosła 24.5% i wzrosła o 1% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku, a w porównaniu do marca 2020 r. średnia marża zmniejszyła się o 3.6%.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2020 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie prawie 38.3 mld PLN i będzie wyższa o 3.0% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2019 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2020 roku wyniesie prawie 9.7 mld PLN, tj. o 2.2% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Marta Mazurek

Podsumowanie rynku aptecznego za kwiecień 2020 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski