Raport NFZ o zdrowiu – astma

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował kolejny, ważny z punktu widzenia całego systemu ochrony zdrowia raport. Przedstawiona analiza dotyczy skali astmy oraz wydatków przeznaczanych na jej leczenie w Polsce.

Z danych NFZ wynika, że na astmę w 2019 r. cierpiało w Polsce 2,2 mln osób, a choroba najczęściej dotyka dzieci w wieku 6-10 lat. Astma była przyczyną koniecznej specjalistycznej opieki w ambulatoriach (1,7 mln świadczeń), przychodniach (1,2 mln świadczeń) i szpitalach (36,2 tys. udzielonych świadczeń). Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), na które powołuje się raport, wskaźnik liczby możliwych do uniknięcia hospitalizacji z powodu astmy był naszym kraju jednym z najwyższych w Europie i wygenerował wydatek rzędu 75 mln zł.  Z raportu wynika również, że w 2019 r. NFZ przeznaczył na refundację kosztów astmy 257 mln zł.

– Włączenie farmaceutów w proces optymalizacji farmakoterapii nie tylko poprawiłoby komfort życia pacjentów czy zmniejszyło wskaźnik liczby możliwych do uniknięcia hospitalizacji, której przyczyną jest astma, lecz również ograniczyłoby ponoszone przez państwo wydatki. Zarówno skala problemu tej choroby w Polsce, jak i koszty jakie generuje jednoznacznie wskazują na pilną potrzebę wprowadzenia ustawy o zawodzie farmaceuty mówi Elżbieta Piotrowska Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Jak wskazuje analiza, w 2019 roku w polskich aptekach zrealizowano recepty na ponad 20,9 mln opakowań leków stosowanych w astmie. Najczęściej przepisywane były glikokortykosteroidy – pacjenci wykupili ich ponad 5,6 mln opakowań. W każdej grupie wiekowej chorych, farmakoterapia obejmowała głównie leki w postaci wziewnych inhalatorów. Aż 90% pacjentów do 70 r.ż. stosowało tę formę podania.

-Leczenie astmy jest procesem złożonym wymagającym nie tylko opracowania najodpowiedniejszego dla pacjenta planu leczenia, lecz także przestrzegania compliance i prawidłowej techniki inhalacji. Farmaceuci, posiadając specjalistyczną wiedzę z zakresu prawidłowej obsługi inhalatorów, mogą z powodzeniem przyczynić się do osiągnięcia lepszych efektów terapeutycznych. Tego rodzaju usługa stanowi jeden z filarów opieki farmaceutycznej realizowanej w wielu europejskich krajach. Podobne rozwiązania należy jak najszybciej wdrożyć w Polsce – podkreśla prezes NRA.

Raport „NFZ o zdrowiu – Astma” stanowi kolejne rzetelne źródło informacji. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami publikacji.

Raport dostępny jest tutaj.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski