Stanowisko Prezydium NRA dotyczące przedsądowego wezwania spółki Dr. Max

INFORMACJA

dotycząca przedsądowego wezwania spółki DR. MAX SP. Z O. O.
zawierającego żądanie zaprzestania przez wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej
krytyki działań Spółki dotyczącej
bezpieczeństwa farmaceutów pracujących w aptekach sieci Dr. Max sp. z o.o.

W dniu 27 kwietnia 2020 r. do Naczelnej Izby Aptekarskiej wpłynęło wezwanie spółki Dr Max sp. z o.o. do zaprzestania przez jednego z wiceprezesów Naczelnej Rady Aptekarskiej naruszania dóbr osobistych ww. Spółki.

W wezwaniu DR. MAX SP. Z O.O. domaga się:
-usunięcia z profilu społecznościowego wskazanych przez Spółkę wpisów;
-złożenia oświadczenia przez wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz
-zapłaty na swoją rzecz kwoty 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) tytułem zadośćuczynienia za naruszenie w przestrzeni publicznej dobra osobistego spółki Dr. Max w postaci jej dobrego imienia oraz renomy aptek sieci Dr. Max.

Zarzut naruszenia dobrego imienia oraz renomy aptek sieci Dr. Max wzywająca Spółka wiąże z umieszczeniem na prywatnym portalu społecznościowym wiceprezesa NRA komentarzy krytykujących zarządzony w czasie trwania pandemii przez Zarząd Spółki Dr. Max sp. z o.o. powrót do wydawania produktów leczniczych z apteki w tradycyjnej formy, bez stosowania zalecanej m.in. przez organy inspekcji farmaceutycznej sprzedaży za pośrednictwem okienka.

W załączeniu:

-Wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych oraz
-Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskie dotyczące wezwania.

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski