Europejska Kampania na Rzecz Szczepień – podsumowanie akcji

Szczepienia są głównym narzędziem w zakresie profilaktyki pierwotnej chorób, są też jednym z najbardziej opłacalnych dostępnych środków ochrony zdrowia publicznego. Immunizacja przez szczepienia stanowi najlepszą ochronę przed śmiertelnymi chorobami zakaźnymi, a powszechne szczepienia doprowadziły do wyeliminowania niemal całkowitego wyeliminowania wielu chorób w Europie.

Wspólne działania w zakresie szczepień są kluczowe

Pomimo znacznego rozwoju w zakresie chorób zakaźnych, niektóre kraje UE i państwa sąsiadujące doświadczają obecnie bezprecedensowego wzrostu liczby zachorowań, którym można by zapobiec dzięki szczepieniom. Osłabienie zaufania publicznego do szczepień, różnice geograficzne w dostępności do szczepionek oraz rosnąca dezinformacja w zakresie szczepień budzą niepokój i są dużym wyzwaniem dla ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego. Dlatego też Komisja Europejska i kraje UE wspólnie pragną zapewnić sprawiedliwy dostęp do szczepionek wszystkim obywatelom UE oraz zwalczać dezinformację w społeczeństwie.

Europejska Kampania na Rzecz Szczepień

Jedną ze wspólnych inicjatyw Unii Europejskiej jest utworzona w 2019 r. Koalicja na Rzecz Szczepień, która łączy europejskie stowarzyszenia pracowników ochrony zdrowia oraz stowarzyszenia studenckie sektora medycznego. Koalicji współprzewodniczą Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU), Stały Komitet Lekarzy Europejskich (CPME) oraz Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN).
Głównym celem inicjatywy jest aktywne wsparcie pracowników ochrony zdrowia w dostarczaniu społeczeństwu rzetelnych informacji na temat szczepień, które umożliwiają obalenie wielu krążących mitów na temat szczepionek oraz promowanie wymiany najlepszych praktyk w tym obszarze.
Na potrzeby zainicjowanej przez koalicję Europejskiej Kampanii na Rzecz Szczepień, PGEU nakręciło trzy główne filmy i 10 krótkich filmików, które publikuje w mediach społecznościowych przez aktualnie trwający Europejski Tydzień Szczepień. Filmy mają na celu zwiększanie świadomości farmaceutów i innych pracowników służby zdrowia na temat zwalczania chorób zakaźnych, mitów dotyczących szczepionek, a także roli w utrzymaniu zdrowia społeczności dla której pracują.

Farmaceuci w Europie promują ideę szczepień

Na potrzeby kampanii w filmach promujących ideę szczepień, PGEU zaangażowała farmaceutów z kilku europejskich krajów m.in.: Hiszpanii i Belgii, którzy przypominają o potrzebie podejmowania niezbędnych działań edukacyjnych skierowanych do pacjentów, podkreślając tym samym istotę przekazywanej wiedzy opartej na faktach. Polskę w filmie „Twoja inicjatywa ma znaczenie! reprezentowała mgr farm. Maria Żelazna pracującą w jednej z warszawskich aptek.
Materiały promocyjne zostały opublikowane w mediach społecznościowych PGEU, na stronach internetowych organizacji członkowskich PGEU oraz stronie internetowej Koalicji na Rzecz Szczepień.

Europejski portal informacji o szczepieniach

W ramach współpracy dotyczącej promocji szczepień i propagacji rzetelnych informacji opartych na faktach w społeczeństwie, Komisja Europejska, Europejska Agencja Leków i Europejskie Centrum dsZapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) uruchomiły również europejski portal informacji o szczepieniach: https://vaccination-info.eu
Portal zapewnia wiarygodne informacje na temat szczepionek i szczepień w tym krajowe harmonogramy szczepień i jest dostępny we wszystkich językach UE.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią i oczywiście zachęcamy do czynnego włączenia się w Europejską Akcję na Rzecz Szczepień! Jej działania wpiera także Naczelna Izba Aptekarska.

Film promujący nr 1
Film promujący nr 2
Film promujący nr 3

Akcja zakończy się 26 kwietnia br.

Szczegóły:
Facebook:https://www.facebook.com/PGEU-Pharmaceutical-Group-of-the-European-Union190325604391273/
Twitter: https://twitter.com/PGEU

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski