Twoje szczepienie ma znaczenie! Europejski Tydzień Szczepień

Nabywanie odporności przez szczepienie jest najlepszą obroną przed poważnymi chorobami, którym można zapobiec. Farmaceuci codziennie spotykają w swojej pracy pacjentów szczególnie podatnych na choroby infekcyjne. Dlatego niezwykle ważna jest edukacja w zakresie szczepień oraz zwracanie szczególnej uwagi na profilaktykę , a także szczepienie samych siebie  m.in. na grypę – podkreśla Margarita, farmaceutka z Sewilli.

Pamiętaj ! Prawidłowe zaszczepienie nie tylko chroni Ciebie, ale także pacjentów z grup ryzyka.

Jedną ze wspólnych inicjatyw Unii Europejskiej jest utworzona w 2019 r. Koalicja na Rzecz Szczepień, która łączy europejskie stowarzyszenia pracowników ochrony zdrowia oraz stowarzyszenia studenckie sektora medycznego. Koalicji współprzewodniczą Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU), Stały Komitet Lekarzy Europejskich (CPME) oraz Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN).

Głównym celem inicjatywy jest aktywne wsparcie pracowników ochrony zdrowia w dostarczaniu społeczeństwu rzetelnych informacji na temat szczepień, które umożliwiają obalenie wielu krążących mitów na temat szczepionek oraz promowanie wymiany najlepszych praktyk w tym obszarze.

Wraz z trwającym Europejskim Tygodniem Szczepień, Koalicja zainicjowała kolejne już działanie edukacyjne zwracające uwagę na istotność szczepień europejskiego społeczeństwa – Europejską Kampanię na Rzecz Szczepień. Kampania dedykowana jest farmaceutom, lekarzom, pielęgniarkom oraz innym pracownikom ochrony zdrowia, którzy odgrywają kluczową rolę w edukacji pacjentów, odpowiadając na kluczowe pytania i rozwiewając wiele wątpliwości związanych z tą tematyką.

Na potrzeby kampanii Europejska Kampania na Rzecz Szczepień w filmach promujących ideę szczepień, PGEU zaangażowała farmaceutów z kilku europejskich krajów m.in.: z Polski, Hiszpanii i Belgii, którzy przypominają o potrzebie podejmowania niezbędnych działań edukacyjnych skierowanych do pacjentów, podkreślając tym samym istotę przekazywanej wiedzy opartej na faktach. Istotą projektu jest również, to aby wszyscy pracownicy ochrony zdrowia będąc zaszczepieni dawali dobry przykład dla całego społeczeństwa.

Twoje szczepienie ma znaczenie!

#VaccinesWork #CoalitionforVaccination #EIW2020

Szczegóły:

Facebook:https://www.facebook.com/PGEU-Pharmaceutical-Group-of-the-European-Union190325604391273/

Twitter: https://twitter.com/PGEU

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski