PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za marzec 2020

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za marzec 2020

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu 2020 wyniosła 301 tys. PLN i była o 23.9% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 4126.7 mln PLN i była wyższa o 33% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu 2020 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 31.8%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 30.4%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 51.1%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 39.7%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki refundowane zanotowały wzrost o 25.9%, leki pełnopłatne wzrost o 14.7%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 27.2%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w marcu była wyższa o 1023.3 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 269.4 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 164.8 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 587.1 mln PLN. W porównaniu do lutego 2020 sprzedaż całego rynku wzrosła o 778.7 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 268.2 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 104.8 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 404.9 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2020 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie prawie 39.4 mld PLN i będzie wyższa o 5.9% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2019 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2020 roku wyniesie prawie 10 mld PLN, tj. o 5.2% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w marcu 2020 r. wyniosła 21.5 PLN i spadła o 2.4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2019 r. cena wzrosła o 0.9%. W porównaniu do lutego 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych spadła o 1.2%, dla leków pełnopłatnych nie zmieniła się, a w sprzedaży odręcznej spadła o 3.1%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 1.9%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 6.7%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1.3%.

Średnia marża apteczna w marcu 2020 r. wyniosła 25.4% i wzrosła o 2.7% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku, a w porównaniu do lutego 2020 r. średnia marża zwiększyła się o 1.4%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Marta Mazurek

Podsumowanie rynku aptecznego za marzec 2020 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski