Farmaceuci objęci krótszym okresem kwarantanny. Pismo GIS

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób istotnych dla funkcjonowania państwa

Warszawa, 17.04.2020 r. aktualizacja 2

I. Osoby szczególnie ważne w systemie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2

  • Pracownicy podmiotów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykonujących zawody medyczne, w tym mających bezpośredni kontakt z osobami chorymi lub podejrzanymi o zakażenie, farmaceuci.
  • Pracownicy laboratoriów i nadzoru epidemiologicznego PIS.
  • Pracownicy służb mundurowych, w pierwszej kolejności SG, Policja, SOP, PSP, Służba Więzienna.
  • Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe i przedstawiciele władz centralnych w tym Prezydent, Członkowie Rządu, Parlamentarzyści, centralne organy administracji, wojewodowie.
  • Pracownicy odpowiedzialni za obsługę infrastruktury krytycznej (IK), w tym kluczowi pracownicy krytycznych obiektów operatorów sieci dystrybucyjnych[1].
  • Pracownicy odpowiedzialni za obsługę pasażerów w transporcie lotniczym, kolejowym, morskim i samochodowym.

II. Zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego:

  • Dostarczenie jednoznacznej informacji dot. postępowania (oddzielny numer telefonu).Wdrożenie „szybkiej ścieżki” diagnostycznej.
  • Decyzje o zakończeniu/ skróceniu kwarantanny podejmuje państwowy inspektor sanitarny. Jedynie badanie przeprowadzone najwcześniej w 7 dniu  od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni), może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS-CoV-2.

[1] Enea Operator Sp. z o.o.; ENERGA-OPRATOR S.A.; innogy Stoen Operator Sp. z o.o.; PGE Dystrybucja S.A.; TAURON Dystrybucja S.A.

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego do pobrania tutaj.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski