Rozpoczyna się Europejski Tydzień Szczepień!

Szczepienia są aktualnie głównym narzędziem w zakresie profilaktyki pierwotnej. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co roku zapobiegają około 2-3 mln zgonów na całym świecie i zmniejszają koszty leczenia wielu innych chorób. Immunizacja poprzez szczepienie stanowi najlepszą ochronę przed możliwymi do uniknięcia chorobami zakaźnymi.

Wspólne działania w zakresie szczepień

Choć polityka dotycząca szczepień leży w gestii organów krajowych, Komisja Europejska intensywnie wspiera państwa członkowskie UE w koordynacji realizowanych przez nie programów i strategii, a także organizuje własne inicjatywy, koordynując ich rozwój w całej Unii.

Europejska Kampania na Rzecz Szczepień

Jedną ze wspólnych inicjatyw Unii Europejskiej jest utworzona w 2019 r. Koalicja na Rzecz Szczepień, która łączy europejskie stowarzyszenia pracowników ochrony zdrowia oraz stowarzyszenia studenckie sektora medycznego. Koalicji współprzewodniczą Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU), Stały Komitet Lekarzy Europejskich (CPME) oraz Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN).

Głównym celem inicjatywy jest aktywne wsparcie pracowników ochrony zdrowia w dostarczaniu społeczeństwu rzetelnych informacji na temat szczepień, które umożliwiają obalenie wielu krążących mitów na temat szczepionek oraz promowanie wymiany najlepszych praktyk w tym obszarze.

Wraz z rozpoczynającym się dzisiaj Europejskim Tygodniem Szczepień, Koalicja zainicjowała kolejne już działanie edukacyjne zwracające uwagę na istotność szczepień europejskiego społeczeństwa – Europejską Kampanię na Rzecz Szczepień. Kampania dedykowana jest farmaceutom, lekarzom, pielęgniarkom oraz innym pracownikom ochrony zdrowia, którzy odgrywają kluczową rolę w edukacji pacjentów, odpowiadając na kluczowe pytania i rozwiewając wiele wątpliwości związanych z tą tematyką.

Polscy farmaceuci promują szczepienia

Na potrzeby kampanii w filmach promujących ideę szczepień, PGEU zaangażowała farmaceutów z kilku europejskich krajów m.in.: z Polski, Hiszpanii i Belgii, którzy przypominają o potrzebie podejmowania niezbędnych działań edukacyjnych skierowanych do pacjentów, podkreślając tym samym istotę przekazywanej wiedzy opartej na faktach. Istotą projektu jest również, to aby wszyscy pracownicy ochrony zdrowia będąc zaszczepieni dawali dobry przykład dla całego społeczeństwa.

Szczepienia to przykład realizacji założeń opieki farmaceutycznej

 – Poprzez zaangażowanie w akcję chcemy przekazać, że polscy farmaceuci mocno wspierają ideę szczepień. Ustawa o zawodzie farmaceuty z pewnością będzie bardzo ważnym krokiem pozwalającym na realizację tej aktywności w ramach usług opieki farmaceutycznej. Istotą kampanii jest przecież ugruntowanie poprzez realizację szczepień naturalnej pozycji farmaceutów w procesie zachowania dobrej kondycji zdrowotnej społeczeństwa – powiedział Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Europejska Kampania na Rzecz Szczepień już od dzisiaj jest aktywnie promowana w mediach społecznościowych Komisji Europejskiej, PGEU oraz wielu organizacji partnerskich. Cała akcja zakończy się 26 kwietnia br.

Szczegóły:

Facebook:https://www.facebook.com/PGEU-Pharmaceutical-Group-of-the-European-Union190325604391273/

Twitter: https://twitter.com/PGEU

Więcej informacji już niebawem!

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski