COVID-19: Rekomendacje dla aptek szpitalnych

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 oraz zabezpieczenia personelu aptek szpitalnych Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje wprowadzenie następujących zasad dotyczących:

Współpracy z hurtownią

1. Ograniczenie liczby dostaw poprzez składanie zaplanowanych zamówień.
2. W celu zabezpieczenia ciągłości dostaw oraz zminimalizowania liczby zwrotów do hurtowni i niepotrzebnego angażowania personelu hurtowni na ich obsługę rekomenduje się składanie przemyślanych zamówień tj.:
• odpowiedni asortyment w odpowiedniej ilości
• w przypadku umów przetargowych zawierających klauzulę wymagającą dostarczania leków z minimum rocznym terminem ważności ustalenie z hurtownią warunków współpracy w tym zakresie np. poprzez dopuszczenie możliwości dostarczenia leków z krótszym terminem ale po każdorazowej akceptacji przez aptekę szpitalną
3. Jedynym miejscem do którego hurtownia dostarcza leki jest zgodnie z PF jest apteka.
4. W przypadku dostarczania leku Na Ratunek Życia poza godzinami czynności apteki szpitalnej dopuszcza się ( w sytuacji awaryjnej) wyznaczenie przez kierownika apteki szpitalnej osoby upoważnionej do odbioru leku. Kierownik apteki szpitalnej zobowiązany jest do przekazania hurtowni farmaceutycznej swojego numeru telefonu oraz osoby wyznaczonej.

Regulacji pracy apteki szpitalnej w celu ograniczenia kontaktów pomiędzy pracownikami podmiotu leczniczego

1. Przyjmowanie zamówień kierowanych do apteki szpitalnej drogą elektroniczną.
2. Zachowanie obowiązku dostarczania zamówień podpisanych przez lekarza dla zamówień dotyczących leków narkotycznych, psychotropowych, recepturowych oraz indywidualnych recept na żywienie pozajelitowe, chemioterapię.
3. Przyjmowanie wniosków na leki rezerwowe zastrzeżone, antybiotyki oraz na leki spoza receptariusza drogą elektroniczną.
4. Ustalenie godzin wydawania leków, materiałów opatrunkowych ,wyrobów medycznych itp.
5. Wydawanie z apteki szpitalnej w pojemnikach przeznaczonych do transportu leków lub w opakowaniach jednorazowych torby papierowe ,plastikowe itp.
6. Ustalenie obowiązku dezynfekcji pojemników przed dostarczeniem do apteki
7. Odbieranie zrealizowanych zapotrzebowań przez upoważniony personel szpitala, który wchodzi do izby ekspedycyjnej pojedynczo.
8. Czasowe zawieszenie kontroli apteczek oddziałowych lub ograniczenie do sytuacji wyjątkowych.

Eliminacji źródeł przypadkowego zakażenia

1. Umieszczenie pojemników z płynem do dezynfekcji rąk w izbie ekspedycyjnej oraz komorze przyjęć.
2. Dezynfekcję powierzchni i przedmiotów narażonych na kontakt z wirusem np. blaty, klamki, telefony, klawiatura itp.
3. Ograniczenie ilości przedmiotów i dokumentacji przechowywanej na biurkach w celu ułatwienia ich dezynfekcji.
4. W ciągu dnia roboczego jak najczęstsze mycie rąk/dezynfekcja rąk.
5. Unikanie dotykania rękami twarzy (ust, oczu, nosa) i błon śluzowych
6. Wietrzenie pomieszczeń apteki.
7. Personelowi apteki zakazuje się przechowywania i spożywania żywności i płynów poza pokojem socjalnym.
8. Zobowiązuje się personel do dezynfekcji rąk po każdym wejściu do apteki.
9. Zobowiązuje się personel apteki po przyjściu do pracy do zdjęcia biżuterii, zmiany odzieży własnej na odzież dedykowaną do pracy w aptece (fartuch , garsonka, odzież osobista typu podkoszulka) .
10. Ograniczenie do minimum wizyt osób trzecich w aptece tj. pracowników innych działów.
11. Usunięcie z izby ekspedycyjnej i komory przyjęć zbędnych przedmiotów
12. Ograniczenie wejść dostawców do niezbędnego minimum.
13. Wymaganie od dostawcy (kierowcy) stosowania środków ochrony osobistej tj. maseczki, rękawiczek (zakładanych przed wejściem do komory przyjęć).
14. Podczas przyjęcia dostawy rekomenduje się zabezpieczenia osobiste typu: fartuch ochronny, maseczka, gogle, przyłbica, rękawiczki.Przed ich założeniem konieczne jest przejście procedury higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem na bazie alkoholu.
15. Każdorazowe umycie rąk /dezynfekcję, po kontakcie z dostawcą/odbiorcą.
16. NIA rekomenduje wprowadzenie zasady podzielenia pracowników apteki szpitalnej tak aby pomiędzy zespołami nie było bezpośredniego kontaktu (jeden zespół pracuje w aptece, drugi zespól pozostaje w domu wykonując zlecone prace). Brak bezpośredniej styczności pomiędzy zespołami pozwoli zabezpieczyć aptekę szpitalną przed unieruchomieniem w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u pracowników wyłącznie jednego z zespołów.

Ewa Steckiewicz-Bartnicka
Koordynator Komisji ds. Farmacji Szpitalnej

Pobierz rekomendacje tutaj.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski