Schemat dystrybucji produktu leczniczego Arechin. Informacja dla farmaceutów

Informacja dla farmaceutów w związku z umieszczeniem leku Arechin w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia  z dnia 1 kwietnia 2020 w sprawie ograniczenia w wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta i koniecznością zapewnienia jego dostępności dla pacjentów stosujących lek w dotychczasowych wskazaniach (obowiązuje od 2 kwietnia 2020, do odwołania).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia do pobrania. 

SCHEMAT DYSTRYBUCJI LEKU DO PACJENTÓW W APTEKACH i PUNKTACH APTECZNYCH:

 • Pacjenci będą mogli zakupić lek tylko na podstawie wystawionej przez lekarza recepty z odpłatnością refundacyjną 30% i tylko we wskazaniach objętych refundacją tzn:
  • Zimnica (malaria),
  • Pełzakowica i ropień wątroby,
  • Różne postacie tocznia rumieniowatego,
  • Reumatoidalne zapalenie stawów,
  • Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL,
  • Porfiria skórna późna
 • Dodatkowe wskazanie rejestracyjne jakie uzyskał lek Arechin „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2” nie jest objęte refundacją.
 • Farmaceuta może wydać na jedną receptę maksymalnie 2 opakowania produktu Arechin dla 1-go pacjenta (identyfikacja w systemie NFZ na podstawie numeru PESEL) w okresie 30 dni.
 • Pacjent, który otrzymuje receptę na lek refundowany, kontaktuje się telefonicznie lub osobiście z najbliższą apteką lub punktem aptecznym i zamawia lek w aptece.
  • W przypadku e-recepty pacjent podaje PESEL i nr PIN recepty
  • W przypadku recepty papierowej pacjent podaje PESEL, 6 ostatnich cyfr z unikalnego numeru recepty i informację na jaką odpłatność wystawiona jest recepta (czy 30%).
 • Farmaceuta zamawia lek zgodnie z ilością wskazaną na recepcie (jednak zgodnie z zasadą reglamentacji nie więcej niż 2 opakowania na 1 PESEL) wyłącznie bezpośrednio w hurtowni Adamed:
  • podając w zamówieniu:
   1. 6 ostatnich cyfr unikalnego 22-cyfrowego numer recepty (papierowej lub elektronicznej)
   2. Dokładny adres apteki (dostawy) oraz NIP płatnika
   3. Ilość zamawianych opakowań (maks. 2 na jedną receptę)
  • Zamówienie musi odbyć się drogą mailową.
 • Produkt jest dostarczany z hurtowni farmaceutyczne Adamed do danej apteki lub punktu aptecznego pod konkretne zamówienie.
 • Przy realizacji recepty system P1 weryfikuje czy recepta wystawiona jest na lek objęty refundacją z odpłatnością 30% i czy dany pacjent nie przekroczył limitu reglamentacyjnego
 • Pacjent odbierze lek w aptece lub punkcie aptecznym, po uzyskaniu informacji o tym, że lek został dostarczony.

 

UDOSTĘPNIENIE LEKU ARECHIN DLA PACJENTÓW Z COVID-19

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia pacjenci z COVID-19 mogą być leczeni jedynie poprzez szpitale jednoimienne i szpitale zakaźne wyznaczone przez Ministerstwo Zdrowia.

 • Lek dla pacjentów z Covid-19 będzie dostępny tylko w dedykowanych szpitalach oraz w izolatoriach, które będą pozostawały pod nadzorem medycznym szpitali jednoimiennych
 • Adamed dostarczy lek bezpośrednio do wskazanych na liście MZ aptek szpitalnych w ilościach niezbędnych do leczenia pacjentów, u których została stwierdzona choroba COVID-19
Podziel się !
 • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski