PEX PharmaSequence – Podsumowanie rynku aptecznego za luty 2020

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za luty 2020

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym 2020 wyniosła 243 tys. PLN i była o 1.6% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3348.1 mln PLN i była wyższa o 9.7% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym 2020 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 9.6%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 19%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 18.1%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 15.4%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się w jednym analizowanym segmencie. Leki refundowane zanotowały spadek o 3.8%, leki pełnopłatne spadek o 2.7%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 0.9%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lutym była wyższa o 296 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 42.4 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 86 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 165.6 mln PLN. W porównaniu do stycznia 2020 sprzedaż całego rynku spadła o 75.1 mln PLN. Dla jednego segmentu został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 48.2 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 25.1 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 4.7 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2020 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 38.6 mld PLN i będzie wyższa o 3.9% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2019 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2020 roku wyniesie 9.9 mld PLN, tj. o 3.8% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lutym 2020 r. wyniosła 22 PLN i wzrosła o 0.3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2019 r. cena wzrosła o 4.9%. W porównaniu do stycznia 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 2.3%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 1.1%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 0.1%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 3%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 6%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 6.4%.

Średnia marża apteczna w lutym 2020 r. wyniosła 25.1% i wzrosła o 0.9% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku, a w porównaniu do stycznia 2020 r. średnia marża zwiększyła się o 1.5%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Marta Mazurek

Podsumowanie rynku aptecznego za luty 2020 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski