PEX PharmaSequence – Podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2020

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2020

 

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu 2020 r. wyniosła 247.0 tys. PLN i była o 1.6% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3 423.2 mln PLN i była wyższa o 3.5% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu 2020 r. zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 8.1%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 15.1%, a  dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 6.9%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 9.1%. W porównaniu do grudnia 2019 r. sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki pełnopłatne zanotowały wzrost sprzedaży o 4.0%, leki refundowane wzrost o 0.7%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 0.8%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w styczniu była większa o 116.3 mln PLN od wartości rynku w porównywanym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowały wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 28.7 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 64.9 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej o 21.7 mln PLN. W porównaniu do grudnia 2019 r. sprzedaż całego rynku wzrosła o 48.1 mln PLN. Wzrost sprzedaży odnotowały wszystkie segmenty. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 4.8 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych o 27.8 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 8.1 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2020 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 38.5 mld PLN
i będzie wyższa o 3.7% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2019 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2020 r. wyniesie 9.9 mld PLN, tj. o 4.0% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w styczniu 2020 r. wyniosła 22.0 PLN i wzrosła o 0.4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2019 r. cena wzrosła o 5.2%. W porównaniu do grudnia 2019 r. średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 0.4%,
w segmencie produktów refundowanych cena spadła o 0.9%, a dla leków pełnopłatnych wzrosła o 1.4%.
W porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. średnie ceny dla wszystkich segmentów wzrosły. Dla sprzedaży odręcznej ceny zwiększyły się o 5.3%, dla leków pełnopłatnych o 6.3%, a dla leków refundowanych o 2.5%.

Średnia marża apteczna w styczniu 2020 r. wyniosła 24.7% i spadła o 0.3% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r., a w porównaniu do grudnia 2019 r. średnia marża zmniejszyła się o 0.5%.

 

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Marta Mazurek

Podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2020 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski