Zakończył się VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy

W dniach 24-26 stycznia br. odbył się VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy. W Warszawie spotkało się 371 delegatów reprezentujących 20 Okręgowych Izb Aptekarskich, którzy wybrali władze samorządu aptekarskiego na kolejną, 4-letnią kadencję. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Małgorzata Kidawa – Błońska, Gabriela Morawska – Stanecka, Tomasz Latos, Agnieszka Ścigaj, Ryszard Bartosik, Monika Wielichowska, Marcelina Zawisza, Konstanty Radziwiłł, Maciej Miłkowski i Janusz Cieszyński.

Politycy i eksperci o farmaceutach

– Wasza wiedza, profesjonalizm i fachowa opieka nad pacjentem jest bardzo ważna – powiedziała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, która zwróciła się do farmaceutów przytaczając wspomnienia apteki swojego dzieciństwa. Wicemarszałek podkreśliła nieocenioną rolę farmaceutów w systemie ochrony zdrowia szczególnie w obliczu narastających problemów związanych z brakiem kadry medycznej – lekarzy, pielęgniarek, utrudnionym dostępem do leczenia specjalistycznego i brakami leków.

-W listopadzie 2019 roku brakowało, z tego co wiem, ponad 400 leków. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dlatego uważam, i chyba wszyscy tu zgromadzeni się zgodzą, że naszym zadaniem jest to, aby był równy i sprawiedliwy dostęp do leków refundowanych dla wszystkich aptek. To powinno być zadanie dla polityków, które powinniśmy wykonać – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska. Kończąc przemówienie, wicemarszałek wyraziła nadzieję, że przyjmowane przez Sejm ustawy będą zgodne z oczekiwaniami środowiska zawodowego farmaceutów i pozwolą poszerzyć kompetencje, które przyczynią się do poprawy stanu zdrowia Polaków.

W swoim wystąpieniu prof. Marcin Czech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019 r. podkreślił znaczącą rolę jaką odegrał samorząd zawodowy w przygotowywaniu projektu ustawy o zawodzie farmaceuty i w pracach zespołu, którego stał na czele, natomiast poseł Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia wspomniał o mądrej współpracy ze środowiskiem farmaceutów.

– Niezwykle rzadko zdarza się tak dobra i tak mądra współpraca jak z państwa środowiskiem i panią prezes, która wraz z całym zespołem państwa reprezentuje. W Sejmie toczą się debaty na temat różnych ustaw. Dotyczące w taki czy inny sposób różnych zawodów medycznych. Ten dialog jest czasem lepszy, a czasem gorszy. Natomiast z państwa środowiskiem jest on wzorowy – powiedział. Poseł w swoim przemówieniu odniósł się również do tematu związanego z listą leków refundowanych. –Także to, że listy leków refundowanych są coraz bogatsze i pojawiło się na nich tyle nowych preparatów, to oprócz zasług ministerstwa, również efekt Państwa rozmów z Ministrem Miłkowskim, Ministrem Cieszyńskim czy Ministrem Szumowskim. Aby przekonać ich do tego, że nowe, kolejne preparaty trzeba też na tę listę wprowadzać – podkreślił Tomasz Latos.

Podczas przemówień głos zabrali także: Maciej Miłkowski (Wiceminister Zdrowia), Konstanty Radziwiłł (Wojewoda Mazowiecki, Minister Zdrowia w latach 2015-2018), Grzegorz Błażewicz (Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta), Zbigniew Niewójt (Narodowy Instytut Leków), Jacek Łukaszewicz (Prezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej), Alina Niewiadomska (Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych), Sebastian Irzykowski (Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych), Mariusz Janikowski (Naczelna Rada Lekarska), Rafał Dębowski (Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej), Elwira Szurmińska – Kamińska (Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych), prof. Iwona Arabas (Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego), Wiktor Szukiel  (Redaktor Naczelny Czasopisma Aptekarskiego).

Sprawozdania z pracy VII kadencji 

Po zakończeniu uroczystej części otwierającej VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy, dokonano wyboru organów Zjazdu, uchwalono jego regulamin, a także przedstawiono, rozpatrzono i podjęto uchwały w sprawach sprawozdań organów Naczelnej Rady Aptekarskiej z pracy w okresie VII kadencji. Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska przedstawiła 4-letnie sprawozdanie z działalności Naczelnej Rady Aptekarskiej. Sprawozdania przedstawili również Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelny Sąd Aptekarski oraz Naczelna Komisja Rewizyjna.

Wybór Prezesa NRA

Drugiego dnia VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy delegaci dokonali wyboru Prezesa NRA. Zdecydowaną bezwzględną większością głosów funkcja ta została ponownie powierzona Elżbiecie Piotrowskiej-Rutkowskiej, na którą zagłosowało blisko 80 procent farmaceutów (267 delegatów).

Serdecznie gratulacje. Dalsza współpraca z Panią Prezes będzie dla mnie zaszczytem. Możemy dużo dobrego wspólnie zrobić – napisał na Twitterze Maciej Miłkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

– Najważniejszym celem na najbliższy czas jest ustawa o zawodzie farmaceuty, dlatego będziemy aktywnie zabiegać o jej uchwalenie. Osobiście wierzę w to, że jej projekt przejdzie następne etapy legislacyjne. Kolejnym ważnym krokiem będzie wprowadzenie do aptek opieki farmaceutycznej jako świadczenia zdrowotnego – zapowiedziała prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Ważnym punktem działań na kolejną kadencję jest dla prezes NRA praca nad zwiększeniem roli farmaceutów szpitalnych w zespołach medycznych oraz walka o ich wyższe wynagrodzenia. Aktualnie prowadzone działania, a także  planowane aktywności mają przyczynić się do zrealizowania zamierzonych celów. Priorytetem Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej jest również utrzymanie zakazu reklamy aptek i dalszy rozwój polityki informacyjnej. – Rozwinęliśmy naszą obecność w wybranych mediach społecznościowych, a nasza organizacja stała się bardziej otwarta na relacje z mediami, stając się dla dziennikarzy źródłem rzetelnej informacji – powiedziała Prezes NRA.

W dalszej części obrad dokonano wyboru Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, Naczelnego Sądu Aptekarskiego, Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz członków Naczelnej Rady Aptekarskiej. Pełny skład Naczelnej Rady Aptekarskiej VIII kadencji dostępny jest tutaj.

Briefing prasowy

O godz. 15.00 prezes NRA spotkała się z dziennikarzami mediów branżowych podsumowując minioną kadencję i przedstawiając plany na najbliższe 4 lata.

Zakończenie VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy

Trzeciego dnia Zjazdu po wypracowaniu i uchwaleniu uchwał oraz złożonych przez delegatów wniosków zamknięto oficjalnie VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy.

Dziękujemy za udostępnienie galerii i zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

Galeria dostępna tutaj.

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski