Rzecznik NIA: Nie należy mylić profesji farmaceuty z zawodem technika farmaceutycznego

Redaktor Naczelny portalu KK24.pl
e-mail: medyk@k-k.pl

Szanowni Państwo,

w związku z opublikowanym przez Państwa artykułem: Znowu będą kształcić farmaceutów. Po tej szkole na absolwentów czeka dobrze płatna praca” (14.01.2020, https://kk24.pl/znowu-beda-ksztalcic-farmaceutow-po-tej-szkole-na-absolwentow-czeka-dobrze-platna-praca/?fbclid=IwAR2PFrQ1fu7JdvfJsb-Jm17GF4DdzD76qlPjz9Hvta8VIaLZA-QjxNYxdVk) informuję, że publikacja zawiera istotny błąd, polegający na pomyleniu profesji farmaceuty z zawodem technika farmaceutycznego. Jednocześnie wyjaśniam różnicę pomiędzy tymi dwiema grupami zawodowymi:

  • tytuł zawodowy „farmaceuta” podlega ochronie prawnej. Mogą się nim posługiwać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja, obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, uzyskany tytuł magistra farmacji.
  • technik farmaceutyczny – tytuł uzyskiwany po ukończeniu dwuletniego kształcenia w szkole policealnej (brak obowiązku posiadania matury) oraz odbyciu dwuletniego stażu w aptece ogólnodostępnej. Zadaniem technika jest wsparcie farmaceuty w świadczeniu usług farmaceutycznych na rzecz pacjentów. Technik nie może wykonywać prac związanych z lekami zawierającymi w swoim składzie substancje bardzo silnie działające, odurzające oraz psychotropowe.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o pilne dokonanie niezbędnych korekt w opublikowanym artykule.

Z poważaniem,
Tomasz Leleno
Rzecznik Prasowy
Naczelna Izba Aptekarska

 

 

 

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski