E-recepta – niezgodności w części wizualnej i graficznej. Komunikat Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia w komunikacie z dnia 30.12.2019r. informuje:

Niezgodność danych zawartych w warstwie graficznej e-recepty z danymi zawartymi w jej warstwie technicznej –  przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych wymaganych przepisami elementów – nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty.

W sytuacji niezgodności pomiędzy ww. danymi można wydać lek zgodnie z ordynacją wpisaną w części wizualnej e-recepty – o ile oznaczenia w części wizualnej są prawidłowe – niezależnie od tego co wynika z danych wskazanych w części technicznej e-recepty.

Źródło: MZ

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski