PEX PharmaSequence – Podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2019

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2019

 

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu 2019 r. wyniosła 243.0 tys. PLN i była o 8.2% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3 375.0 mln PLN i była wyższa o 7.6% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu 2019 r. zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 12.2%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 19.9%, a  dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 11.5%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 13.6%. W porównaniu do listopada 2019 r. sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki pełnopłatne zanotowały wzrost sprzedaży o 5.2%, leki refundowane wzrost o 4.9%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 12.7%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w grudniu była większa o 237.8 mln PLN od wartości rynku w porównywanym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowały wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 65.3 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 88.4 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej o 81.1 mln PLN. W porównaniu do listopada 2019 r. sprzedaż całego rynku wzrosła o 245.9 mln PLN. Wzrost sprzedaży odnotowały wszystkie segmenty. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 47.9 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych o 34.4 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 165.9 mln PLN.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w grudniu 2019 r. wyniosła 21.9 PLN i nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 4.2%. W porównaniu do listopada 2019 r. średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1.1%,
w segmencie produktów refundowanych cena wzrosła o 0.8%, a dla leków pełnopłatnych spadła o 0.4%.
W porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r. średnie ceny dla wszystkich segmentów wzrosły. Dla sprzedaży odręcznej ceny zwiększyły się o 4.8%, dla leków pełnopłatnych o 4.0%, a dla leków refundowanych o 1.3%.

Średnia marża apteczna w grudniu 2019 r. wyniosła 24.9% i spadła o 0.6% w porównaniu z analogicznym okresem w 2018 r., a w porównaniu do listopada 2019 r. średnia marża zwiększyła się o 1.3%.

 

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Marta Mazurek

Podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2019 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski