PEX PharmaSequence – Podsumowanie rynku aptecznego za listopad 2019

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za listopad 2019

 

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w listopadzie 2019 r. wyniosła 224.5 tys. PLN i była o 8.6% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3 129.1 mln PLN i była wyższa o 3.9% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w listopadzie 2019 r. zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 5.5%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 13.6%, a  dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 10.7%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 9.5%. W porównaniu do października 2019 r. sprzedaż statystycznej apteki zmniejszyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki pełnopłatne zanotowały spadek sprzedaży o 9.1%, leki refundowane spadek o 9.4%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 7.5%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w listopadzie była większa o 117.2 mln PLN od wartości rynku w porównywanym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowały wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 0.6 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 50.7 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej o 63.8 mln PLN. W porównaniu do października 2019 r. sprzedaż całego rynku spadła o 308.2 mln PLN. Spadek sprzedaży odnotowały wszystkie segmenty. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 115.2 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych o 74.6 mln PLN, a sprzedaż odręczna zmniejszyła się o 115.1 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2019 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 37.2 mld PLN
i będzie wyższa o 7.6% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2018 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2019 r. wyniesie 9.5 mld PLN, tj. o 6.4% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w listopadzie 2019 r. wyniosła 21.9 PLN i nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 3.6%. W porównaniu do października 2019 r. średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 0.7%,
w segmencie produktów refundowanych cena spadła o 0.5%, a dla leków pełnopłatnych wzrosła o 0.1%.
W porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r. średnie ceny dla wszystkich segmentów wzrosły. Dla sprzedaży odręcznej ceny zwiększyły się o 4.8%, dla leków pełnopłatnych o 5.2%, a dla leków refundowanych o 1.9%.

Średnia marża apteczna w listopadzie 2019 r. wyniosła 24.5% i spadła o 1.3% w porównaniu z analogicznym okresem w 2018 r., a w porównaniu do października 2019 r. średnia marża zmniejszyła się o 1.0%.

 

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Marta Mazurek

Podsumowanie rynku aptecznego za listopad 2019– do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski