Leki przeciwcukrzycowe zawierające metforminę – informacja dla pacjentów i aptek

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy – substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Naczelna Izba Aptekarska informuje, że w opinii ekspertów pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających tę substancję.

Szczegółowe informacje dla pacjentów zawarte są w komunikacie Ministerstwa Zdrowia dostępnym tutaj.

Obecnie apteki mogą wydawać leki zawierające metforminę. Jednocześnie przypominamy, że podstawą do wstrzymania bądź wycofania leku z obrotu są oficjalne decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Farmaceutów prosimy o śledzenie strony inspekcji: www.gif.gov.pl

Naczelna Izba Aptekarska pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych celem monitorowania bieżącej sytuacji.

Jednocześnie wracamy się z gorącą prośbą do wszystkich okręgowych izb aptekarskich o przekazywanie farmaceutom oficjalnych komunikatów w tej sprawie.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski