PEX PharmaSequence – Podsumowanie rynku aptecznego za październik 2019

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za październik 2019

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w październiku 2019 r. wyniosła 245.5 tys. PLN i była o 12.4% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3 437.2 mln PLN i była wyższa o 8.1% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w październiku 2019 r. zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 9.6%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 18.7%, a  dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 14.4%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 13.7%. W porównaniu do września 2019 r. sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki pełnopłatne zanotowały wzrost sprzedaży o 15.9%, leki refundowane wzrost o 16.0%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 7.8%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w październiku była większa o 257.5 mln PLN od wartości rynku w porównywanym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowały wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 47.4 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 89.4 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej o 118.2 mln PLN. W porównaniu do września 2019 r. sprzedaż całego rynku wzrosła o 366.4 mln PLN. Wzrost sprzedaży odnotowały wszystkie segmenty. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 157.9 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych o 104.5 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 99.8 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2019 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 37.2 mld PLN
i będzie wyższa o 7.7% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2018 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2019 r. wyniesie 9.5 mld PLN, tj. o 6.7% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w październiku 2019 r. wyniosła 21.9 PLN i była o 1.4% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 3.5%. W porównaniu do września 2019 r. średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 0.1%,
w segmencie produktów refundowanych cena wzrosła o 1.1%, a dla leków pełnopłatnych wzrosła o 0.5%.
W porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r. średnie ceny dla wszystkich segmentów wzrosły. Dla sprzedaży odręcznej ceny zwiększyły się o 4.6%, dla leków pełnopłatnych o 4.2%, a dla leków refundowanych o 1.4%.

Średnia marża apteczna w październiku 2019 r. wyniosła 24.8% i spadła o 0.9% w porównaniu z analogicznym okresem w 2018 r., a w porównaniu do września 2019 r. średnia marża zmniejszyła się o 2.2%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Marta Mazurek

Podsumowanie rynku aptecznego za październik 2019 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski