Tytuł zawodowy farmaceuty podlega ochronie prawnej

Redaktor Naczelny TVN Style

Szanowna Pani Redaktor,

w związku z emitowanym na antenie TVN Style programem: „Dieta czy cud” informuję, że jedna z uczestniczek programu, podająca się za farmaceutkę pracującą w jednej z warszawskich aptek, nie posiada uprawnienia do posługiwania się tytułem zawodowym farmaceuty. Jej dane nie widnieją w Centralnym Rejestrze Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonym przez Naczelną Radę Aptekarską.

Pragnę przypomnieć, że zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich, tytuł zawodowy „farmaceuta” podlega ochronie prawnej.  W praktyce mogą się nim posługiwać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja, obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, uzyskany tytuł magistra farmacji).

Jednocześnie informuję, że posługiwanie się tytułem zawodowym farmaceuty przez osobę nieuprawioną naraża ją na odpowiedzialność prawną, zgodnie bowiem z art.  61 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, „Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień (…), do których nie ma prawa, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.”.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie niezbędnych korekt w nazewnictwie przed emisją kolejnych odcinków programu.

Z wyrazami szacunku,
Tomasz Leleno
Rzecznik Prasowy

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski