PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za wrzesień 2019

Wartość sprzedaży statystycznej apteki we wrześniu 2019 r. wyniosła 218.5 tys. PLN i była o 8.4% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3 070.8 mln PLN i była wyższa o 8.8% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki we wrześniu 2019 r. zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 8.8%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 17.8%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 17.2%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 14.1%. W porównaniu do sierpnia 2019 r. sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki pełnopłatne zanotowały wzrost sprzedaży o 4.1%, leki refundowane wzrost o 2.8%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 15.7%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego we wrześniu była większa o 248.6 mln PLN od wartości rynku w porównywanym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowały wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 34.4 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 72.9 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej o 139.3 mln PLN. W porównaniu do sierpnia 2019 r. sprzedaż całego rynku wzrosła o 228.4 mln PLN. Wzrost sprzedaży odnotowały wszystkie segmenty. Sprzedaż leków refundowanych wzrósł o 23.7 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych o 24.2 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 180.2 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2019 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 36.6 mld PLN i będzie wyższa o 5.7% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2018 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2019 r. wyniesie prawie 9.4 mld PLN, tj. o 5.1% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece we wrześniu 2019 r. wyniosła 21.6 PLN i była o 0.3% niższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 3%. W porównaniu do sierpnia 2019 r. średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1.5%,
w segmencie produktów refundowanych cena wzrosła o 0.8%, a dla leków pełnopłatnych spadła o 0.3%.
W porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r. średnie ceny dla wszystkich segmentów wzrosły. Dla sprzedaży odręcznej ceny zwiększyły się o 4.9%, dla leków pełnopłatnych o 3.5%, a dla leków refundowanych o 0.6%.

Średnia marża apteczna we wrześniu 2019 r. wyniosła 25.3% i była na tym samym poziomie co marża w analogicznym okresie 2018 r., a w porównaniu do sierpnia 2019 r. średnia marża zwiększyła się o 2%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Marta Mazurek

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski