64. Kongres Hiszpańskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych (SEFH)

3 dni, ponad 2000 uczestników, 1343 odczyty naukowe i 71 przypadków klinicznych. W dniach 17-19 października w Sewilli odbyło się największe i najbardziej prestiżowe spotkanie farmaceutów szpitalnych w Hiszpanii w którym uczestniczyła koordynator programu Staży dla Farmaceutów – Katarzyna Gancarz

SEFH jest hiszpańskim stowarzyszeniem naukowym, które wśród swoich celów i funkcji ma promocję, rozwój i zachęcanie do realizacji różnorodnych akcji formacyjnych i projektów naukowych, jak i badań oraz innowacji w zakresie farmacji szpitalnej.

Od 2016 r. SEFH jest partnerem Naczelnej Izby Aptekarskiej w projekcie umożliwiającym polskim farmaceutom doskonalenie umiejętności zawodowych w hiszpańskich aptekach szpitalnych.

  • Humanizacja – to nie jest zbyt wiele

W tym roku hasłem przewodnim kongresu stało się pojęcie humanizacji – skierowania uwagi farmaceuty w szpitalu w stronę pacjenta- człowieka, jego odczuć i potrzeb. Tematyka, której poświęcone zostały trzy intensywne pod względem edukacyjnym dni nie została wybrana przypadkowo. W ciągu ostatnich kilkunastu lat farmacja szpitalna na Półwyspie Iberyjskim uległa wielu przeobrażeniom. Dotyczą one przede wszystkim postrzegania zadań jakie wykonuje farmaceuta oraz przechylenia punktu jego zainteresowań z produktu leczniczego (przyjęcia, przechowania, wydania) właśnie w kierunku pacjenta. Trend rozwija się bardzo intensywnie i coraz śmielej wkracza razem z farmaceutą i lekarzem na szpitalne oddziały.

  • Nowe technologie a humanizacja

W trakcie kongresu duża część debat i tematycznych warsztatów poświęcona została nowym technologiom, które mają coraz szersze zastosowanie w ochronie zdrowia.  Komunikacja pacjenta z farmaceutą poprzez aplikację mobilną lub telekonferencję jest coraz bardziej popularnym sposobem na poprawę adherencji terapeutycznej. Pacjenci chętnie korzystają z porady on-line zwracając jednak uwagę na możliwość osobistej interakcji z farmaceutą, która w ich ocenie jest ważnym filarem farmakoterapii w szpitalu i podczas wizyt w ambulatorium.

Zawsze jesteśmy zafascynowani technologią, a wielkie postępy wydają nam się spektakularne, ale jeśli nie skonfigurujemy systemów technologicznych tak aby móc spędzać więcej czasu z pacjentami to prawdopodobnie popełniamy błędy– powiedział podczas wykładu Dr. Luis Poveda kierownik działu farmacji szpitalnej Szpitala Uniwersyteckiego La Fe w Walencji.

  • Zastosowanie farmakoterapii indywidualizowanej – najlepszym case study

Jak co roku komitet naukowy kongresu z pośród 71 nadesłanych przypadków klinicznych wybrał 7, które zostały zaprezentowane uczestnikom wydarzenia. Każdy z nich został rozwiązany przez farmaceutów w oparciu o analizę dostępnej literatury, własne doświadczenia oraz współpracę w ramach interdyscyplinarnych zespołów medycznych działających w szpitalu. Zwycięzcami konkursu zostali farmaceuci szpitala Hospital General La Mancha-Centro, a nagroda została przyznana za zastosowanie farmakokinetyki klinicznej w multidyscyplinarnym postępowaniu terapeutycznym pacjenta z chorobą Crohna i subterapeutycznymi dawkami adalilmubabu. Monitorowanie farmakokinetyki terapii biologicznej w chorobie zapalnej jelit wdrożono w powyższym szpitalu stosunkowo niedawno ze względu na dobrą korelację pomiędzy stężeniami leku w surowicy, a odpowiedzą kliniczną, międzyosobniczą zróżnicowaniem farmakokinetycznym (PK) i farmakodynamicznym (PD) oraz dostępem do metody analitycznej. Zespół składał się farmaceutów, lekarza-gastrologa i analityka klinicznego.

  • Farmaceci w obliczu terapii CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-Cell)

Z terapią CAR-T wiążemy ogromne nadzieje, ponieważ daje szanse na wyleczenie nowotworów układu krwiotwórczego i nowotworów litych. Terapia jest jednym z największych przełomów w onkologii ostatnich lat i wkracza do szpitali na świecie już nie tylko jako leczenie w ramach badań klinicznych, lecz także jako świadczenie refundowane dostępna szerszej grupie chorych. W 2018 r EMA wydała pozytywne opinie dla Kymriah i Yescarta, które są przykładem immunoterapii adoptywnej z wykorzystaniem limfocytów T cytotoksycznych. CAR-T stanowi więc nowe wyzwanie nie tylko dla hiszpańskich lekarzy, lecz także dla farmaceutów, którzy są lub będą w najbliższym czasie zaangażowani w proces leczenia pacjentów. Hiszpańskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych (SEFH) od wielu miesięcy pracuje nad tym, aby jak najlepiej przygotować farmaceutów szpitalnych do wkroczenia w nową erę leczenia onkologicznego tak, aby mogli sprostać stawianym im wymaganiom w dynamicznie rozwijającym się świecie genów.

W trakcie debaty poświęconej terapiom genowym przedstawiciel hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia przedstawiła plan strategii wprowadzania zaawanasowanych terapii do krajowego systemu zdrowia, który uwzględnia terapię CAR-T. Dokument uwzględnia zasadę zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i wydajności, a przy jego tworzeniu współpracowało wiele stowarzyszeń naukowych w tym SEFH. Aktualnie terapia białaczki u dorosłych z użyciem Kymriah od kilku miesięcy dostępna jest w 8 hiszpańskich szpitalach referencyjnych oraz 2 jednostkach zapasowych – m.in w ICO – Katalońskim Instytucie Onkologicznym należący do kompleksu szpitala Hospital Universitari Germans Trias i Pujol w Badalonie, w którym to staż odbywają polscy farmaceuci.

  • Switch off w terapii biologicznej – opinie pacjentów, farmaceutów i lekarzy

Kilka paneli dyskusyjnych i warsztatów poświęcone zostało bardzo aktualnemu tematowi zamiennictwa leków biologicznych w konfiguracjach: lek referencyjny na biopodobny, lek biopodobny na inny biopodobny lub lek biopodobny na referencyjny, które może się wiązać z obniżeniem kosztów terapii w szpitalu.

– Rola komitetów farmaceutyczno-terapeutycznych we wprowadzaniu leków biologicznych do hiszpańskich szpitali jest kluczowa, budzi jednak kontrowersje. Wytyczne ustalone przez komisje są natomiast ustalane ze specjalistami. Decyzja nigdy nie jest narzucona przez kierownictwo jednostki. Jest to konsensus ustalony przez komisję farmaceutyczną z klinicystami – wyjaśniała kierownik apteki szpitalnej szpitala Vall d’Hebron w Barcelonie Maria Queralt. Uczestnicy dyskusji zgodnie przyznali, że najłatwiejszym sposobem wprowadzenia leków biologicznych jest rozpoczęcie terapii u pacjentów, którzy wcześniej nie zostali poddani leczeniu biologicznemu (naive patients). W sytuacjach w których pacjenci rozpoczęli już leczenie sytuacja jest skomplikowana, ponieważ nie ma w Hiszpanii ustalonego podstawowego kryterium regulującego tę zamienność. Dlatego też plan promowania leków generycznych i biopodobnych, który zamierza wprowadzić hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia przewiduje rozwiązanie oparte na akceptacji wydanej przez Komisję Farmaceutyczną Międzyterytorialnej Rady Krajowego Systemy Zdrowia.

Gościem specjalnym podczas gali zamknięcia kongresu był selekcjoner reprezentacji Hiszpanii w piłce nożnej w latach 2008-2016 Don Vincente del Bosque.

 

Międzynarodowy Program Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów organizowany w  2019 roku przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria jest realizowany przy wsparciu finansowym

                                                     

 

Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony na Facebooku

StażedlaFarmaceutów

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski