Naczelna Izba Aptekarska na Forum Rynku Zdrowia

Ponad 1500 uczestników, 21 sesji tematycznych, ponad 150 prelegentów wśród których znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych oraz pacjentów i przedstawicieli zawodów medycznych. W dniach 21-22 października 2019 r. w Warszawie odbyła się jubileuszowa XV edycja Forum Rynku Zdrowia. W wydarzeniu wzięła udział prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

E-zdrowie w Polsce

Podczas sesji poświęconej e-zdrowiu o problemach aptek związanych e-receptą mówiła prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – Elżbieta Piotrowska- Rutkowska. W trakcie debaty podkreśliła, zaangażowanie aptek, które pomimo bardzo krótkiego czasu i dużych nakładów finansowych związanych z zakupem oprogramowania i sprzętu wywiązały się o czasie z nałożonego prawnie obowiązku podłączenia się do systemu P1.  

Idea wprowadzenia e-recepty jest jak najbardziej słuszna, ponieważ eliminuje problemy związane z brakiem czytelności recepty, a więc i pomyłki w wydaniu leków, a także zgubienie druku przez pacjenta – podkreśliła Prezes NRA.

Niestety system nie jest wciąż w pełni sprawny, co skutkuje błędami uniemożliwiającymi prawidłową realizację e-recept. Jak zauważyła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska przyczyna wynika z błędów oprogramowania gabinetowego. Brak danych pacjenta, błędna odpłatność, brak numeru PESEL, nieprawidłowy kod EAN to tylko niektóre z przykładów nieprawidłowości z którymi spotykają się codziennie farmaceuci w aptekach. Zdaniem Prezes NRA problem można rozwiązać inwestując choćby w te programy gabinetowe, które nie generują podobnych błędów.

Według najnowszych szacunków opublikowanych przez CSIOZ lekarze wystawili już ponad 20 mln e-recept, co w przeliczeniu wynosi ponad 500 tys. e-recept dziennie. Zdaniem Elżbiety Piotrowskiej Rutkowskiej priorytetem wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces informatyzacji systemu ochrony zdrowia powinna być jakość, a więc poprawność wystawianych e-recept, a nie jedynie ich liczba, co z pewnością przełoży się na komfort pracy farmaceutów oraz zadowolenie pacjentów z wprowadzonych zmian.

Zawody medyczne – opieka zdrowotna to nie tylko lekarze i pielęgniarki

W trakcie drugiego dnia konferencji przedstawiciele ministerstwa zdrowia, lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych, a także diagnostów laboratoryjnych podjęli dyskusję na temat aktualnej sytuacji kadr medycznych i problemów z którymi się borykają. Głos w debacie zabrała także Prezes NRA.

Zdaniem Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej przez wiele lat zawód farmaceuty został zmarginalizowany zarówno w obszarze pracy w aptekach ogólnodostępnych jak i szpitalnych.

Jeśli nie podejmiemy działań i nie zatrzymamy emigracji młodych absolwentów farmacji – co roku z Polski wyjeżdża jeden pełen rocznik- to nie będzie w najbliższym czasie osób, które będą podejmować kształcenie w zawodzie, a Ci którzy ukończą farmację wyjadą z krajupodsumowała prezes NRA.

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski