PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za sierpień 2019

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w sierpniu 2019 r. wyniosła 201 tys. PLN i była o 6.3% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 842 mln PLN i była wyższa o 2.27% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w sierpniu 2019 r. zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 5.7%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 11%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 6.7%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 7.5%. W porównaniu do lipca 2019 r. sprzedaż statystycznej apteki zmniejszyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki refundowane zanotowały spadek sprzedaży o 8.8%, leki pełnopłatne spadek o 7.4%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 3.2%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w sierpniu była większa o 63 mln PLN od wartości rynku w porównywanym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowały wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 8.2 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 34.8 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej o 17.9 mln PLN. W porównaniu do lipca 2019 r. sprzedaż całego rynku spadła o 204.3 mln PLN. Spadek sprzedaży odnotowały wszystkie segmenty. Sprzedaż leków refundowanych spadł o 100.3 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych o 55.5 mln PLN, a sprzedaż odręczna zmalała się o 44.7 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2019 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 36.4 mld PLN i będzie wyższa o 5.3% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2018 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2019 r. wyniesie prawie 9.4 mld PLN, tj. o 4.9% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w sierpniu 2019 r. wyniosła 21.7 PLN i była o 0.4% niższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 3.1%. W porównaniu do lipca 2019 r. średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 0.4%, w segmencie produktów pełnopłatnych wzrosła o 1.4%, a dla leków refundowanych cena wzrosła o 0.2%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r. średnie ceny dla wszystkich segmentów wzrosły. Dla sprzedaży odręcznej ceny zwiększyły się o 4.5%, dla leków pełnopłatnych o 5.9%, a dla leków refundowanych o 1.2%.

Średnia marża apteczna w sierpniu 2019 r. wyniosła 24.8% i była o 1.4% mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2018 r., a w porównaniu do lipca 2019 r. średnia marża zwiększyła się o 2.18%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Marta Mazurek

Podsumowanie rynku aptecznego za sierpień 2019 – do pobrania (format .pdf)

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski