Sejmowa Komisja Zdrowia za obniżeniem kar dla aptek

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, które odbyło się 11 września br. posłowie przyjęli poprawki do projektu nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne. Zmiany polegają m.in. na pięciokrotnym obniżeniu kar dla aptek w stosunku do wcześniejszego projektu.

Zgodnie z projektem, kary miałyby otrzymywać apteki, które nie będą wywiązywać się z obowiązków wynikających z tzw. dyrektywy fałszywkowej. Początkowo kary miały wynieść nawet 100 tys. zł, jednak po interwencji wielu organizacji, m.in. Naczelnej Izby Aptekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zgodziło się, by wynosiły one maksymalnie 20 000 zł. Jednocześnie wprowadzono 6-miesięczny okres vacatio legis, co oznacza, że kary zaczną obowiązywać dopiero od 1 lipca 2020 r.

Teraz nowelizacja trafi do Senatu. Planowane terminy posiedzeń to 25, 26 i 27 września br.

Transmisja z sejmowej Komisji Zdrowia dostępna tutaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=4BD46499DAFF8AEFC125846B00428CF4

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski