XI Debata Ekspertów Flu Forum z udziałem farmaceutów

Flu Forum to największe spotkanie przedstawicieli instytucji publicznych i samorządów zawodowych, ekspertów medycznych, posłów, a także dziennikarzy podczas którego inaugurowany jest sezon grypowy.  W ramach tegorocznej edycji zwrócono szczególną uwagę na maksymalne wykorzystanie sezonu szczepień i ułatwienie do nich dostępu pacjentom. Spotkanie odbyło się 10 września br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Polska na końcu Europy

Polska jest jednym z krajów wśród których wskaźnik wyszczepialności utrzymuje się na bardzo niskim poziomie i wynosi 4%. Brak profilaktyki przeciwko grypie generuje wielomilionowe koszty dla budżetu i jest przyczyną obniżenia jakości życia. Zgodnie z zaprezentowanym przez PZH danymi, liczba zachorowań na grypę w sezonie 2018/2019 wynosiła ok. 4,6 mln osób z których aż 17,5 tys. wymagało hospitalizacji.

Dwa panele dyskusyjne – wspólne konkluzje

  • Czy szczepienie się opłaca?

W ramach wydarzenia odbyła się debata ekspertów podzielona na dwa panele dyskusyjne. „Szczepić czy ryzykować – kto odnosi największe korzyści ze szczepienia” to tytuł debaty w której wzięli udział prof. dr hab. med. Adam Antczak – Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, dr hab. Jarosław Pinkas – Główny Inspektorat Sanitarny, prof. dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz – konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii, dr n.med. Elżbieta Kozak-Szkopek – konsultant mazowiecki w dziedzinie geriatrii, dr Andrzej Paciorkowski – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, Koordynator ogólnopolskiego programu Szkoła Cukrzycy, prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – Konsultant Krajowy ds. nefrologii, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska – Konsultant Krajowy ds. pediatrii, dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch – Warszawski Uniwersytet Medyczny i Marek Wójcik – Związek Miast Polskich.

Eksperci zgodnie przyznali, że szczepienia osób nalężących do grup ryzyka, a więc kobiet w ciąży, osób powyżej 65 r.ż., dzieci i chorych przewlekle jest kluczem do zmniejszenia rozprzestrzeniania się grypy w Polsce, a koszty poniesione na szczepienia są opłacalną inwestycją w przyszłość. Zaapelowano także do decydentów o wsparcie programów profilaktycznych realizowanych przez samorządy i wypracowanie ulg dla przedsiębiorstw, które finansują szczepienia swoim pracownikom. Podkreślono również, że wprowadzenie szczepień przeciwko grypie do koszyka refundacyjnego znacznie zwiększyłoby dostępność do tego rodzaju szczepienia dla osób starszych.

  • Zwiększenie uprawnień farmaceutów i pielęgniarek szansą poprawy statystyk

W ramach drugiej debaty – Jak skutecznie zwiększyć dostępność szczepień zalecanych? głos w dyskusji zabrali mgr. farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, dr n. farm. Piotr Merks – Związek Zawodowy Pracowników Farmacji, dr Mariusz Janikowski – Naczelna Izba Lekarska, Zofia Małas – prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, dr hab. med. Ernest Kuchar – Polskie Towarzystwo Wakcynologii, dr Bożenia Janicka – Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, dr Jacek Krajewski – Federacja Porozumienie Zielonogórskie oraz dr n. hum. Mateusz Mądry – Domański Zakrzewski Palinka. Zaproszeni goście przedstawili pomysły pozwalające usprawnić istniejący model realizacji szczepień w Polsce. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – Elżbieta Piotrowska Rutkowska podczas wystąpienia „Szczepienia w aptekach – dotychczasowe doświadczenia w Europie i na świecie” przestawiła modele usług szczepień realizowane z powodzeniem przez farmaceutów w innych krajach. Jak wynika z analizy szczepienia prowadzone w aptekach Portugali, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii czy Kanadzie w znaczący sposób zwiększają dostępność pacjentów do usługi i poprawiają wyszczepialność także w grupach wysokiego ryzyka. Ponieważ 99% mieszkańców UE może dotrzeć do apteki w ciągu 30 minut, a ponad 58% ma do niej tylko pięć minut jest ona dogodnym miejscem dla realizacji szczepień. Co warto podkreślić, analiza przeprowadzona w Wielkiej Brytanii i Kanadzie pokazuje, że szczepienia przeprowadzone przez farmaceutę nie zmniejszają liczby osób zaszczepionych przez innych pracowników służby zdrowia, co potwierdził w  nagranym wcześniej wystąpieniu Prezydent PGEU Michał Byliniak. Natomiast według Prezes NRA, farmaceuta reprezentując wykwalifikowany personel medyczny, po odpowiednim przeszkoleniu odnawianym cyklicznie wzorem innych europejskich państw, powinien zostać włączony w działania profilaktyczne.

  • Zacznij od siebie

Przedstawiciele samorządów zawodowych zgodnie przyznali, że zaszczepiony  lekarz, farmaceuta czy pielęgniarka są idealnymi przykładami propagowania usługi w społeczeństwie, a rozszerzenie dostępu do szczepień odzwierciedla wspólną odpowiedzialność pracowników ochrony zdrowia.

 

Materiał do pobrania:

Szczepienia w aptekach – dotychczasowe doświadczenia w Europie i na całym świecie

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski