Naczelna Izba Aptekarska na XXIX. Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdrój

Panele, dyskusje, prezentacje i debaty z udziałem ponad 4 tys. gości z całego świata. Pod hasłem: „Europa silna. Czyli jaka?” odbyło się tegoroczne Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój. Międzynarodowe spotkanie sektora ekonomicznego i gospodarczego jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej umożliwiając wymianę doświadczeń i poglądów przedstawicieli Europy, Azji Centralnej i USA. 

Braki kadrowe problemem każdej grupy zawodowej

W tym roku odbyła się jubileuszowa 10. edycja Forum Ochrony Zdrowia, poruszająca kluczowe tematy związane z opieką zdrowotną, której postawą sprawnego działania jest wykwalifikowany personel medyczny świadczący usługi na najwyższym poziomie. O aktualnej sytuacji kadry medycznej w Polsce dyskutowali podczas debaty: „Czy opieka zdrowotna może istnieć bez ludzi? O kadrach medycznych i kompetencjach” – prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, dr. hab. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Zofia Małas, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, dr n. med. Jerzy Friediger, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, Alina Niewiadomska, prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz Józefa Szczurek – Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Nowoczesne podejście do kształcenia zawodowego kluczem do sukcesu

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska podczas dyskusji uwypukliła problem braku farmaceutów w aptekach ogólnodostępnych, podkreślając, że na jedną aptekę przypada średnio 1,78 farmaceuty, podczas gdy unijna średnia to prawie 3. Sytuacja w szpitalach, gdzie, na 100 szpitalnych łóżek przypada 0,6 farmaceuty (średnia UE to powyżej 1,1) również wymaga poprawy. Jednym z rozwiązań problemów kadrowych – według Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – powinno być aktywne zachęcanie młodych do wyboru studiów na kierunku farmacja. Aby sprostać oczekiwaniom studentów niezbędne jest wdrożenie interdyscyplinarnej współpracy przyszłej kadry medycznej już na etapie edukacji, wspólna nauka podziału odpowiedzialności zawodowej, dostosowanie programu nauczania do dynamiki zmian w ochronie zdrowia oraz większy nacisk na zajęcia praktyczne. Wszystkie te działania przygotują farmaceutę do pełnienia roli partnera dla lekarza, pielęgniarki fizjoterapeuty i diagnosty laboratoryjnego w przyszłej codziennej praktyce zawodowej.

Farmaceuta musi zostać zauważony

 W trakcie debaty poruszono bardzo aktualny temat wprowadzenia ustawy o zawodzie farmaceuty podkreślając, rolę jaką ta grupa zawodowa powinna odgrywać nie tylko w zespołach medycznych, ale również w całym systemie. Według Prezes NRA proponowane zapisy, przyczynią się do poprawy efektywności świadczonych usług farmaceutycznych, a wprowadzenie nowych uprawnień dla farmaceutów, zwiększy efektywność farmakoterapii chorych i wygeneruje oszczędności.  Argumenty zostały poparte danymi z innych europejskich krajów, w których pozycja farmaceutów jest od wielu lat mocno umocowana w systemie opieki zdrowotnej. – Według danych brytyjskiego NHS, w 2015 r. pacjenci korzystający z porady farmaceutów zaoszczędzili ok. 600 mln funtów, a realizowane przez apteki usługi pozwoliły zaoszczędzić tej instytucji 3 mld funtów. Polski NFZ, wprowadzając dodatkową usługę porady farmaceutycznej mógłby zaoszczędzić blisko 470 mln zł – podkreśliła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Samorządy zawodowe mówią jednym głosem

Podczas debaty przedstawiciele zawodów medycznych doszli do wspólnego wniosku, iż należy dążyć do wdrożenia rozwiązań, które przyczynią się do lepszej współpracy pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi, celem rozprężenia i optymalizacji całego systemu ochrony zdrowia. Dlatego tak ważne jest wykorzystanie ich potencjału oraz doświadczeń.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski