PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za lipiec 2019

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lipcu 2019 r. wyniosła 215 tys. PLN i była o 7.5% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3 047 mln PLN i była wyższa o 7.13% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w lipcu 2019 r. zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 16.9%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 22.4%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 17%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 18.1%. W porównaniu do czerwca 2019 r. sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki pełnopłatne zanotowały wzrost sprzedaży o 10.1%, leki refundowane wzrost o 10.2%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 3.5%.+

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lipcu była większa o 336.5 mln PLN od wartości rynku w porównywanym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowały wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 109.9 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 100.2 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej o 124.7 mln PLN. W porównaniu do czerwca 2019 r. sprzedaż całego rynku wzrosła o 202.7 mln PLN. Wzrost sprzedaży odnotowały wszystkie segmenty. Sprzedaż leków refundowanych wzrósł o 97.4 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych o 62.9 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 36.8 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2019 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 36.3 mld PLN i będzie wyższa o 5% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2018 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2019 r. wyniesie ponad 9.3 mld PLN, tj. o 4.6% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lipcu 2019 r. wyniosła 21.8 PLN i była o 1.6% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 3.1%. W porównaniu do czerwca 2019 r. średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1.5%, w segmencie produktów pełnopłatnych wzrosła o 0.7%, a dla leków refundowanych cena spadła o 0.7%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r. średnie ceny dla wszystkich segmentów wzrosły. Dla sprzedaży odręcznej ceny zwiększyły się o prawie 4%, dla leków pełnopłatnych o 4.6%, a dla leków refundowanych o 0.4%.

Średnia marża apteczna w lipcu 2019 r. wyniosła 24.3% i była o 1.5% mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2018 r., a w porównaniu do czerwca 2019 r. średnia marża zmniejszyła się o 0.4%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Marta Mazurek

Rynek apteczny – lipiec 2019 r. ⇐ plik .pdf (do pobrania)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski