PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2019

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu 2019 r. wyniosła 200 tys. PLN i była o 3.8% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 844 mln PLN i była wyższa o 1.9% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu 2019 r. zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla segmentu produktów pełnopłatnych i sprzedaży odręcznej. Dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 17.9%, dla produktów pełnopłatnych o 8.8%, z kolei dla leków refundowanych spadła o 4.0%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 7.2%. W porównaniu do maja 2019 r. sprzedaż statystycznej apteki zmniejszyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki pełnopłatne zanotowały spadek sprzedaży o 4.5%, leki spadek o 5.4%. Natomiast w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 2.1%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w czerwcu była większa o 53.2 mln PLN od wartości rynku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Segment leków pełnopłatnych i sprzedaży odręcznej zanotowały wzrost wartości sprzedaży. Segment recept pełnopłatnych wzrósł o 21.2 mln, segment sprzedaży odręcznej o 127.5 mln PLN, natomiast segment leków refundowanych zmniejszył się o 95.6 mln PLN. W porównaniu do maja sprzedaż całego rynku spadła o 125.6 mln PLN. Spadek sprzedaży odnotowały wszystkie segmenty. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 60.5 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych o 33.1 mln PLN, a sprzedaż odręczna zmniejszyła się o 30.4 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2019 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie prawie 36.2 mld PLN i będzie wyższa o 4.6% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2018 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2019 r. wyniesie prawie 9.3 mld PLN, tj. o 4.1% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w czerwcu 2019 r. wyniosła 21.4 PLN i była o 0.9% niższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 1.9%. W porównaniu do maja średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 1.5%, w segmencie produktów pełnopłatnych wzrosła o 0.6%, a dla leków refundowanych cena była wyższa o 0.8%. W analogicznym okresie w 2018 r. średnie ceny dla wszystkich segmentów wzrosły. Dla sprzedaży odręcznej ceny zwiększyły się o 4.8%, dla leków pełnopłatnych o 3.7%, a dla leków refundowanych o 1.2%.

Średnia marża apteczna w czerwcu 2019 r. wyniosła 24.7% i była o 0.9% mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2018 r., w porównaniu do maja marża zwiększyła się o 1.8%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Elżbieta Brzeźny

Rynek apteczny – czerwiec 2019 ⇐ więcej (pdf.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski