Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w czerwcu 2019 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w czerwcu 2019 r.

Do pobrania – Decyzja skróceń czerwiec 2019
Do pobrania – Baza skróceń czerwiec 2019

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski