Aptekarz Polski nr 154/132e czerwiec 2019

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazał się kolejny 154/132e numer Aptekarza Polskiego“.

• Aktualny numer 154/132e czerwiec 2019 ⇐ do pobrania (format pdf.)

 “Aptekarz Polski“ – online
– SPIS TREŚCI –


Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej
zawiera treści przeznaczone dla farmaceutów
i osób uprawnionych do wystawiania recept.

Pocztowy adres redakcji:
Naczelna Izba Aptekarska
Redakcja Aptekarza Polskiego,
ul. Długa 16, 00-238 Warszawa

z wyrazami szacunku,
Redakcja Aptekarza Polskiego:
Redaktor Naczelny – Zbigniew Solarz, Zastępca Redaktora Naczelnego – dr hab. n. farm. Tomasz Baj, 
Sekretarz redakcji – mgr farm. Olga Sierpniowska, Project Manager (NIA) – mgr Halina Roszkowska-Filip.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski