PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za maj 2019

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w maju 2019 r. wyniosła 208 tys. PLN i była o 0.5% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 970 mln PLN i była wyższa o 13.3% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w maju 2019 r. zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów produktów. Dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 20.8%, dla produktów pełnopłatnych o 21.9%, a dla leków refundowanych o 15.9%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 19.2%. W porównaniu do kwietnia 2019 r. sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się w segmencie leków refundowanych i leków pełnopłatnych. Leki pełnopłatne zanotowały wzrost sprzedaży o 0.9%, a refundowane wzrost o 1.5%. Natomiast w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 2.8%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w maju była większa o 349 mln PLN od wartości rynku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wszystkie segmenty zanotowały wzrost wartości sprzedaży. Segment recept pełnopłatnych wzrósł o 92.9 mln, segment leków refundowanych o 97.1 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej o 160 mln PLN. W porównaniu do kwietnia sprzedaż całego rynku spadła o 25.4 mln PLN. Wzrost odnotowały segmenty leków refundowanych i pełnopłatnych. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 12.2 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych o 3.8 mln PLN, natomiast sprzedaż odręczna zmniejszyła się o 39.4 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2019 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie ponad 36.0 mld PLN i będzie wyższa o 4.1% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2018 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2019 r. wyniesie prawie 9.3 mld PLN, tj. o 4.0% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w maju 2019 r. wyniosła 21.6 PLN i była o 0.8% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 3.5%. W porównaniu do marca średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 0.7%, w segmencie produktów pełnopłatnych wzrosła o 0.8%, a dla leków refundowanych cena była wyższa o 0.8%. W analogicznym okresie w 2018 r. średnie ceny dla wszystkich segmentów wzrosły. Dla sprzedaży odręcznej ceny zwiększyły się o 5.3%, leków pełnopłatnych o 3.8%, a dla leków refundowanych o 1.2%.

Średnia marża apteczna w maju 2019 r. wyniosła 24.3% i była o 0.2% mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2018 r., w porównaniu do marca marża zmniejszyła się nieznacznie o 0.1%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Elżbieta Brzeźny

BAROMETR PEX PharmaSequence

RYNEK APTEK OTWARTYCH, CENY DETALICZNE – maj 2019 ⇐ więcej informacji (.pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski