PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za kwiecień 2019

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w kwietniu 2019 r. wyniosła 209 tys. PLN i była o 3.0% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 995 mln PLN i była wyższa o 13.6% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w kwietniu 2019 r. zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów produktów. Dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 24.6%, dla produktów pełnopłatnych o 19.9%, a dla leków refundowanych o 14.6%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 19.8%.W porównaniu do marca 2019 r. sprzedaż statystycznej apteki zmniejszyła się we wszystkich segmentach. W segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 5.8%, leki pełnopłatne zanotowały spadek sprzedaży o 0.9%, a refundowane spadek o 1.3%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w kwietniu była większa o 359.5 mln PLN od wartości rynku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wszystkie segmenty zanotowały wzrost wartości sprzedaży. Segment recept pełnopłatnych wzrósł o 81.7 mln, segment leków refundowanych o 83.6 mln PLN, a segment sprzedaży o 193.3 mln PLN. W porównaniu do marca sprzedaż całego rynku spadła o 108.4 mln PLN. Spadek odnotowały wszystkie segmenty produktów. Sprzedaż leków refundowanych zmalała o 18.4 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych o 9.4 mln PLN, a sprzedaż odręczna o 83.7 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2019 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie ponad 35.8 mld PLN i będzie wyższa o 3.7% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2018 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2019 r. wyniesie prawie 9.3 mld PLN, tj. o 3.7% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w kwietniu 2019 r. wyniosła 21.4 PLN i była o 0.5% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 2.5%. W porównaniu do marca średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 0.5%, w segmencie produktów pełnopłatnych wzrosła o 0.7%, a dla leków refundowanych cena była nieznacznie wyższa o 0.1%. W analogicznym okresie w 2018 r. średnie ceny dla wszystkich segmentów wzrosły (średnia cena dla całkowitej sprzedaży +2.5%). Dla sprzedaży odręcznej ceny zwiększyły się o 4.8%, leków pełnopłatnych o 1.7%, a dla leków refundowanych o 1.6%.

Średnia marża apteczna w kwietniu 2019 r. wyniosła 24.3% i była o 1.9% mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2018 r., w porównaniu do marca marża również spadła o 2.0%

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Elżbieta Brzeźny

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski