PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za marzec 2019

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu 2019 r. wyniosła 215.5 tys. PLN i była o 2.4% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła ponad 3 103 mln PLN i była niższa o 0.3% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu 2019 r. zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów produktów. Dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 3.8%, dla produktów pełnopłatnych o 8.2%, a dla leków refundowanych o 3.3%. Całkowita sprzedaż wzrosła o 4.6%. W porównaniu do lutego 2019 r. sprzedaż statystycznej apteki zmniejszyła się w segmencie sprzedaży odręcznej, w pozostałych segmentach sprzedaż wzrosła. W segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 0.5%, leki pełnopłatne zanotowały wzrost sprzedaży o 4.7%, a refundowane również o 4.7%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w marcu była mniejsza o 7.8 mln PLN od wartości rynku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Segment recept pełnopłatnych wzrósł o 21.2 mln, natomiast segment leków refundowanych zmniejszył się o 15.7mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej zmalał o 14.5 mln PLN. W porównaniu do lutego sprzedaż całego rynku wzrosła o 51.4 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 41.1 mln PLN, a leków pełnopłatnych o 26 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była mniejsza o 16.6 mln PLN w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2019 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie ponad 35.9 mld PLN i będzie wyższa o 3.9% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2018 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2019 r. wyniesie prawie 9.3 mld PLN, tj. o 4.0% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w marcu 2019 r. wyniosła 21.3 PLN i była o 1.5% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 4.3%. W porównaniu do lutego średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1.8%, w segmencie produktów pełnopłatnych spadła o 0.6%, a dla leków refundowanych cena była nieznacznie mniejsza o 0.1%. W analogicznym okresie w 2018 r. średnie ceny dla wszystkich segmentów wzrosły (średnia dla wszystkich segmentów 4.3%). Dla sprzedaży odręcznej ceny zwiększyły się o 5.7%, leków pełnopłatnych o 3.8%, a dla leków refundowanych o 0.7%.

Średnia marża apteczna w marcu 2019 r. wyniosła 24.8% i była o 1.6% mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2018 r., w porównaniu do lutego marża również nieznacznie spadła o 0.4%

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Elżbieta Brzeźny

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za marzec 2019  ⇐ więcej (format pdf.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski