Współpraca Samorządu Aptekarskiego z Wydziałem Lekarskim UKSW w ramach programu integracji profesji

Dnia 16. kwietnia b.r. w Naczelnej Izbie Aptekarskiej obyło się spotkanie prezes NRA Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej z prof. UKSW dr hab. Grażyną Gromadzką, która jest pełnomocnikiem Rektora UKSW do zorganizowania Collegium Medicum UKSW oraz dr. n. farm.  Piotrem Merksem – adiunktem Wydziału Medycznego CM UKSW. Podczas spotkania, którego tematem przede wszystkim był kierunek rozwoju kadry medycznej w Polsce, padła deklaracja współpracy obu stron.

Samorząd aptekarski będzie konsultantem w zakresie integracji obu zawodów – lekarzy i farmaceutów. W programie nauczania na kierunku lekarskim znaleźć się ma przedmiot, który swoim zakresem będzie obejmował współpracę wszystkich zawodów medycznych w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Uczelnia zwróciła się do prezes NRA Elżbiety Piotrowskiej Rutkowskiej i samorządu aptekarskiego z prośbą o konsultacje w tym zakresie, a także z prośbą o wsparcie przy planowanym otwarciu Wydziału Farmacji na UKSW.

Omówiono również program wymiany studentów uczelni medycznych w Polsce i Kanadzie. Wydział lekarski rozpoczyna program wymiany studentów w zakresie edukacji przedstawicieli zawodów medycznych w ramach zintegrowanej opieki zdrowotnej.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego od kilku lat przygotowywał się do otwarcia Collegium Medicum UKSW oraz kształcenia studentów na kierunkach medycznych. Stał się synonimem uczelni o dużej dynamice zmian, konsekwentnie idącej w kierunku uczelni badawczej. Bazę kliniczną dla studiów medycznych na UKSW stanowią wybitne instytuty naukowo-badawcze, a także szpitale publiczne i instytucje, świadczące działalność komercyjną w zakresie świadczeń medycznych. W realizację programu kształcenia na kierunkach medycznych zaangażowany będzie również Narodowy Instytut Leków. UKSW podjął współpracę również z wieloma jednostkami zagranicznymi.

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski