Nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

W dniu 28 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. 2019 poz. 582). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozporządzenie zawiera nowy, siedmiostronicowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej, zwiększenie objętości przedstawionego w rozporządzeniu nowego wzoru zlecenia, z dokumentu dwustronicowego do siedmiostronicowego, przyczyni się do nadmiernego zbiurokratyzowania wystawiania i realizacji zleceń, zarówno po stronie świadczeniodawcy, świadczeniobiorcy jak i osoby realizującej zlecenie.

W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej procedura ta powinna być zdecydowanie prostsza. Czas obsługi osoby odbierającej wyrób medyczny zostanie zwielokrotniony, co może ponadto przyczynić się do utrudnienia pracy aptek ogólnodostępnych.

Naczelna Izba Aptekarska na etapie konsultacji społecznych projektu przedmiotowego rozporządzenia wskazywała, iż nowy wzór zlecenia powinien zostać ograniczony do niezbędnych informacji, których uzupełnienie nie powinno wpływać na nadmierne zbiurokratyzowanie procesu realizacji zleceń na wyroby medyczne.

Treść rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego znajduje się pod linkiem: (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000582/O/D20190582.pdf).

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski