Aptekarz Polski nr 151/129e marzec 2019

Szanowni Państwo! 

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazał się kolejny 151/129e numer Aptekarza Polskiego“.

• Aktualny numer 151/129e marzec 2019  do pobrania


• “Aptekarz Polski“ – online

– SPIS TREŚCI –

AKTUALNOŚCI

WSZECHNICA APTEKARSKA

MANUAŁ APTEKARSKI

W APTECE

LEX APOTHECARIORUM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA

RYNEK LEKÓW

BIBLIOTEKA FARMACEUTY

PANORAMA SAMORZĄDU

BAROMETR PEX PHARMASEQUENCE

NOWE REJESTRACJE

FORUM WYDARZEŃ

LISTY DO REDAKCJ

SPORT TO ZDROWIE

OPIEKA FARMACEUTYCZNA

Z UNIWERSYTETU

PRZEGLĄD PRASY

TEST WIEDZY


Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej
zawiera treści przeznaczone dla farmaceutów
i osób uprawnionych do wystawiania recept.

Pocztowy adres redakcji:
Naczelna Izba Aptekarska
Redakcja Aptekarza Polskiego,
ul. Długa 16, 00-238 Warszawa

z wyrazami szacunku,
Redakcja Aptekarza Polskiego: Redaktor Wydawca – mgr farm. Michał Grzegorczyk,
Redaktor Naczelny – Zbigniew Solarz,
Zastępca Redaktora Naczelnego – dr hab. n. farm. Tomasz Baj,
Sekretarz redakcji – mgr farm. Olga Sierpniowska, Project Manager (NIA) – mgr Halina Roszkowska-Filip.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski