Stan przejściowy do 30 kwietnia 2019 roku – komunikat Ministra Zdrowia dot. numeru serii w ZSMOPL

W związku z występującymi w ostatnim czasie trudnościami związanymi z przekazywaniem przez podmioty raportujące do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) numerów serii dla produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny
informują, że do systemu zostaną wprowadzone czasowe zmiany, które umożliwią podmiotom raportującym przekazywanie komunikatów bez wskazania numeru serii. W takich przypadkach system ZSMOPL będzie przyjmował komunikat z ostrzeżeniem. Stan przejściowy będzie obowiązywał do 30 kwietnia 2019 roku. Od 1 maja 2019 roku komunikaty bez numerów serii będą przez system odrzucane.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ministra Zdrowia ws. numeru serii w ZSMOPL. Dokument można przeczytać poniżej lub pobrać tutaj.

Dokument został podpisany przez Pana Ministra Macieja Miłkowskiego oraz Pana Ministra Pawła Piotrowskiego.

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski