PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za luty 2019

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym 2019 r. wyniosła 210.5 tys. PLN i była o 7.1% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła ponad 3 052 mln PLN i była większa o 8.4% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym 2019 r. zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów produktów. Dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 11.8%, dla produktów pełnopłatnych o 13.5%, a dla leków refundowanych o 13.7%. Całkowita sprzedaż wzrosła o 12.9%. W porównaniu do stycznia 2019 r. sprzedaż statystycznej apteki zmniejszyła się w każdym segmencie. W segmencie sprzedaży odręcznej była niższa o 8.7%, leki pełnopłatne zanotowały spadek sprzedaży o 5.9%, a refundowane o 5.1%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lutym była o ponad 235 mln PLN większa od wartości rynku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Segment recept pełnopłatnych wzrósł o 53.9 mln, segment leków refundowanych wzrósł o 85.4 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 92.5 mln PLN. W porównaniu do stycznia sprzedaż całego rynku spadła o ponad 254 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była mniejsza o 139.2 mln PLN, leków pełnopłatnych o 46.1 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych również spadła i była mniejsza o blisko 62 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2019 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie ponad 36,1 mld PLN i będzie wyższa o 4.2% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2018 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2019 r. wyniesie ponad 9.3 mld PLN, tj. o 4.2% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lutym 2019 r. wyniosła 21 PLN i była o 0.6% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 4.0%. W porównaniu do stycznia średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 1.0%, w segmencie produktów pełnopłatnych wzrosła o 1.4%, a dla leków refundowanych cena była wyższa o 1.7%. W analogicznym okresie w 2018 r. średnie ceny dla wszystkich segmentów wzrosły (4.0%). Dla sprzedaży odręcznej zwiększyły się o 3.8%, leków pełnopłatnych o 5.3%, a dla leków refundowanych o 1.7%.

Średnia marża apteczna w lutym 2019 r. wyniosła 24.9% i była o 2.3% mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2018 r., a w porównaniu do stycznia marża nieznacznie wzrosła o 0.3%

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Elżbieta Brzeźny

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za luty 2019 ⇐ więcej (format pdf.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski