Programy pilotażowe opieki farmaceutycznej w Polsce

Naczelna Izba Aptekarska informuje, iż obecnie w polskich aptekach realizowane są dwa niezależne programy pilotażowe opieki farmaceutycznej. Oba projekty Naczelna Izba Aptekarska objęła swoim patronatem. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

W ramach projektu badawczego przygotowanego przez Uczelnie Medyczne w aptekach realizowane są dwie usługi Bliżej Pacjenta oraz Skieruj Pacjenta. Skieruj Pacjenta to projekt pilotażowy dla aptek dotyczący implementacji i ewaluacji usługi w formie badania przesiewowego dla pacjentów z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym oraz innymi jednostkami chorobowymi. Pilotaż usługi farmaceutycznej Skieruj Pacjenta jest prospektywnym i środowiskowym badaniem interwencyjnym, przeprowadzanym przez okres 12 miesięcy od stycznia 2019 do grudnia 2019. Celem jest uruchomienie, ewaluacja i przetestowanie usługi farmaceutycznej w zakresie badania stanu zdrowia Polaków po skierowaniu pacjenta przez aptekę do laboratorium na badanie. W usłudze farmaceutycznej brani pod uwagę są pacjenci przyjmujący leki związane z: cukrzycą, nadciśnieniem, endometriozą, zwyrodnieniem stawów czy chorobą Leśniowskiego-Crohna. Bliżej pacjenta to usługa, która pomaga obniżać śmiertelność pacjentów z migotaniem przedsionków poprzez poprawę stosowania się do zaleceń lekarskich (compliance) pacjentów, którzy stosują leki przeciwkrzepliwe nowej generacji (NOACS) w aptekach realizujących usługę farmaceutyczną Bliżej Pacjenta. Organizatorzy zachęcają apteki do udziału w projektach. Więcej informacji na stronie www.skierujpacjenta.pl oraz www.blizejpacjenta.pl. Pilotaż jest realizowany przez Wydział Medyczny Collegium Medicum UKSW we współpracy Wydziałem farmaceutycznym CM UM K w Bydgoszczy i Gdańskim UM I Klinika Kardiologii.

Pilotaż wdrożenia Opieki Farmaceutycznej z praktykami grupy opieka.farm rozpoczął się na przełomie stycznia i lutego 2019. Celem pilotażu jest zebranie wiarygodnych informacji na temat praktycznych aspektów świadczenia usług opieki farmaceutycznej w obecnych realiach. W pilotażu zbierane są dane jakościowe i ilościowe takie jak liczba wykonanych usług w miesiącu, wzrost wiedzy farmaceutów przed i po wdrożeniu, opinia lekarzy na temat wykonywanych usług, rodzaje i liczba wykrytych problemów lekowych oraz liczba interwencji farmaceutów i udzielonych instruktaży. Usługi badane w trakcie pilotażu to: przegląd domowej apteczki, przegląd lekowy, instruktaż obsługi inhalatora i pomiar ciśnienia z farmaceutą. Każdą biorącą udział w pilotażu aptekę reprezentuje 1 lub 2 farmaceutów uczestniczących w szkoleniach i certyfikacji. Po odbyciu szkoleń, zarówno stacjonarnych jak i dostępnych online, apteka otrzymuje narzędzia i materiały wymagane do świadczenia usług oraz wsparcie merytoryczne przez okres trwania pilotażu. Pilotaż potrwa do września 2019 roku, a na jego zakończenie zostanie opracowany podsumowujący raport. Do badania zakwalifikowano 170 aptek, a w szkoleniach bierze udział 290 farmaceutów. Więcej szczegółów na stronie www.pilotazopieki.pl

Informacja organizatora na temat Opieki Farmaceutycznej z praktykami grupy opieka.farm pobierz tutaj

Informacja organizatora na temat usługi Bliżej pacjenta pobierz tutaj

Informacja video organizatora na temat uslugi Skieruj pacjenta

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski