Aptekarz Polski nr 150/128e luty 2019

Szanowni Państwo! 

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazał się kolejny 150/128e numer Aptekarza Polskiego“.

• Aktualny numer 150/128e luty 2019 do pobrania


• “Aptekarz Polski“ – online

– SPIS TREŚCI –

AKTUALNOŚCI

WSZECHNICA APTEKARSKA

LEX APOTHECARIORUM

FARMACJA NA ŚWIECIE

RYNEK LEKÓW

BIBLIOTEKA FARMACEUTY

PANORAMA SAMORZĄDU

BAROMETR PEX PHARMASEQUENCE

NOWE REJESTRACJE

FORUM WYDARZEŃ

CHWILA ODDECHU

OPIEKA FARMACEUTYCZNA

Z UNIWERSYTETU

PRZEGLĄD PRASY

TEST WIEDZYAptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej
zawiera treści przeznaczone dla farmaceutów
i osób uprawnionych do wystawiania recept.

Pocztowy adres redakcji:
Naczelna Izba Aptekarska
Redakcja Aptekarza Polskiego,
ul. Długa 16, 00-238 Warszawa

z wyrazami szacunku,
Redakcja Aptekarza Polskiego:
Redaktor Naczelny – Zbigniew Solarz, Zastępca Redaktora Naczelnego – dr hab. n. farm. Tomasz Baj,
Sekretarz redakcji – mgr farm. Olga Sierpniowska,
Project Manager (NIA) – mgr Halina Roszkowska-Filip.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski