PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2019

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu 2019 r. wyniosła 226,5 tys. PLN i była o 5,8% większa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła ponad 3306 mln PLN i była większa o 11,4% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu 2019 r. zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów produktów. Dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 17,9%, dla produktów pełnopłatnych o 18,8%, a dla leków refundowanych o 9,7%. Całkowita sprzedaż wzrosła o 15,3%. W porównaniu do grudnia 2018 r. sprzedaż statystycznej apteki również wzrosła w każdym segmencie. W segmencie sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 5,2%, leki pełnopłatne zanotowały wzrost o 8,3%, a refundowane o blisko 4,4%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w styczniu była o ponad 339,2 mln PLN większa od wartości rynku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Segment recept pełnopłatnych wzrósł o 91,2 mln, segment leków refundowanych wzrósł o 61,6 mln PLN, natomiast segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 183,6 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu odnotowały w tym okresie spadek o 9,7 mln PLN. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż całego rynku wzrosła o ponad 141 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była większa o 67,5 mln PLN, leków pełnopłatnych o 91,5 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych również wzrosła i była większa o ponad 61 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2019 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie ponad 36,1 mld PLN i będzie wyższa o 4,6% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2018 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2019 r. wyniesie ponad 9,3 mld PLN, tj. o 4,3% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w styczniu 2019 r. wyniosła prawie 20,9 PLN i była o 0,6% niższa w porównaniu poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 3.5%. W porównaniu do poprzedniego średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej pozostała bez zmian, w segmencie produktów pełnopłatnych spadła o 0,8%, a dla leków refundowanych cena była niższa o 2,1%. W analogicznym okresie w 2018 r. średnie ceny dla wszystkich segmentów wzrosły. Dla sprzedaży odręcznej zwiększyły się o 5,2%, leków pełnopłatnych o 4,1%, a dla leków refundowanych o 1%.

Średnia marża apteczna w styczniu 2019 r. wyniosła 24,8% i była o 2,1% mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2018 r., a w porównaniu do poprzedniego miesiąca marża zmalała o 0,7%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Elżbieta Brzeźny

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2019 ⇐ więcej (format pdf.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski