Komunikat Fundacji KOWAL – opisy alertów w systemie weryfikacji autentyczności leków

 

Fundacja KOWAL prezentuje poniżej opisy alertów, mogących się pojawiać podczas weryfikacji autentycznoście leków serializowanych. Podkreślamy, że obowiązkowi skanowania, celem weryfikacji lub wycofania, podlegają jedynie opakowania leków na receptę i Omeprazolu, które spełniają jednocześnie dwie przesłanki:

  1. Zostały zwolnione do obrotu od dnia 9 lutego 2019 roku
    oraz
  2. Posiadają na opakowaniu leku występujące razem: kod 2D Data Matrix oraz zabezpieczenie przed otwarciem (ATD)

Oznacza to, że:

  • że obowiązkowi weryfikacji lub wycofania w Systemie nie podlegają produkty nie spełniające powyższych przesłanek,
  • alerty wygenerowane przez System w odniesieniu do produktów niespełniających powyższych przesłanek należy zignorować i wydać lek niezależnie od alertu, np. dotyczy to wszystkich produktów posiadanych przez Państwa w dniu 9 lutego 2019 roku,
  • w razie wątpliwości racjonalne jest przyjęcie założenia, że alert w Systemie wobec opakowania posiadającego jednocześnie kod 2D Data Matrix oraz ATD w pierwszych tygodniach po 9 lutego 2019 roku dotyczy opakowania zwolnionego do obrotu na terytorium UE przed 9 lutego 2019 roku, zatem opakowanie takie należy wydać niezależnie od alertu.

 

Kod alertu komunikat polski Przykładowy stan faktyczny, którego dotyczyć może alert
 

NMVS_NC_PC_01

 

Nieznany kod produktu.

 

Brak produktu o danym numerze GTIN w bazie PLMVS.

 
 

NMVS_FE_LOT_03 

 

Nie można znaleźć partii [serii] dla tych danych.

 

Numer GTIN znajduje się już PLMVS, ale dana seria leku już nie (w systemie nie ma partii o tym numerze przypisanej do GTIN).

 
 

NMVS_NC_PC_02 

 

Nieznany numer seryjny.

 

Numer GTIN i numer partii [serii] znajdują się w PLMVS, ale nie ma tam indywidualnego numeru seryjnego opakowania.

 
 

NMVS_FE_LOT_12

 

Data ważności nie jest zgodna z datą w NMVS.

 

Numer GTIN i seria leku znajduje się już PLMVS [ponieważ w innym przypadku pojawiłby się wczesniejszy alert o kodzie: NMVS_NC_PC_01 lub NMVS_FE_LOT_03, o których mowa wyżej].
W tym przypadku data ważności nadrukowana na opakowaniu w kodzie 2D Data Martix nie jest zgodna z danymi w PLMVS dotyczącymi opakowania o tym samym numerze GTIN i numerze serii.

 
 

NMVS_FE_LOT_13 

 

Identyfikator partii [serii] nie jest zgodny z numerem seryjnym w NMVS.

 

Dla skanowanego opakowania leku indywidualny numer seryjny nie znajduje się w bazie PLMVS, choć jest GTIN i numer partii [serii].

 
 

NMVS_NC_PCK_22 

 

Opakowanie jest już nieaktywne.

 

Próba wydania leku serializowanego, który jest już nieaktywny w PLMVS, ponieważ opakowanie o tym samym unikalnym identyfikatorze zostało już wcześniej wydane pacjentowi lub wyeksportowane poza UE lub w inny sposób wycofane z PLMVS.

 
 

NMVS_NC_PCK_19

 

Atrybut jest już ustawiony na opakowaniu.

 

Nastąpiło usiłowanie powtórnego wycofania niepowtarzanego identyfikatora, który został już wycofany innym kraju (dotyczy opakowańwielonarodowych lub operacji między krajami).
Alert podobny do NMVS_NC_PCK_22, jednak dotyczy opakowań wielonarodowych lub transakcji między krajami.

 
 

NMVS_NC_PCK_20

 

Określony przedział czasowy między ustawieniem tej właściwości a cofnięciem został przekroczony.

 

Próba przywrócenia aktywnego statusu opakowania, po upływie 10 dni od jego wycofania przez tego samego użytkownika PLMVS.

 
 

NMVS_NC_PCK_21

 

Cofnięcie może zostać wykonane tylko przez tego samego użytkownika, który wcześniej ustawił atrybut.

 

Próba przywrócenia aktywnego statusu opakowania,  przez innego użytkownika PLMVS niż użytkownik, który wycofał opakowanie leku (inny LOGIN/lokalizacja w PLMVS).

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski