PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2018

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu wyniosła 214 tys. PLN i była o 4,4% mniejsza od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła ponad 3 137 mln PLN i była większa o prawie 10,5% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 13,8%. Dla produktów pełnopłatnych sprzedaż wzrosła o 16,7%, a dla leków refundowanych była większa o 7,4%. Natomiast w porównaniu do listopada bieżącego roku sprzedaż statystycznej apteki w segmencie sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 11,9%, leki pełnopłatne zanotowały spadek o 0,3%, a refundowane o blisko 1,4%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w grudniu była o ponad 298 mln PLN większa od wartości rynku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Segment recept pełnopłatnych wzrósł o 76,5 mln. Segment leków refundowanych wzrósł o 42,2 mln PLN, natomiast segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 176,1 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały w tym okresie wzrost o prawie 3 mln PLN. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż całego rynku wzrosła o ponad 125 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była większa o 148,5 mln PLN. Sprzedaż leków pełnopłatnych nieznacznie spadła o 3,3 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych była mniejsza o ponad 16,9 mln PLN. Względem listopada 2018 spadła wartość leków sprowadzanych w ramach importu – o prawie 3 mln PLN.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w grudniu 2018 r. wyniosła 21 PLN. Średnia cena wobec poprzedniego miesiąca spadła o 0,7%, a względem analogicznego okresu 2017 r. zwiększyła się o 2,9%. W porównaniu do grudnia 2017 r. ceny wzrosły we wszystkich monitorowanych segmentach rynku: Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 4,6%, w segmencie produktów pełnopłatnych o 3,9%. Dla leków refundowanych cena była większa o 1,5%. Względem poprzedniego miesiąca ceny w monitorowanych segmentach w wykazały wzrosty. Cena leków pełnopłatnych wzrosła o 0,8%, leków refundowanych o 1,4%. Dla produktów w sprzedaży odręcznej średnia cena wzrosła o 1,1% w stosunku do listopada br.

Średnia marża apteczna w grudniu 2018 r. wyniosła 25% i była o 1,3% większa niż marża w analogicznym okresie 2017 r., a w porównaniu do listopada 2018 roku marża wzrosła o 0,5%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Elżbieta Brzeźny

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2018 ⇐ więcej

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski