„Kadry w ochronie zdrowia: wyzwania i rozwój” – debata poruszająca kluczowe kwestie dla przedstawicieli zawodów medycznych

Kształcenie, nowe zawody i płace, to główne tematy debaty w ramach „Wspólnie dla Zdrowia”, która odbyła się 17 stycznia 2019 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej przedstawiła w niej koncepcję zmian w procesie kształcenia farmaceutów, pokazując jego mocne i słabe strony. W trakcie spotkania przedstawiono również wyniki prac zespołów eksperckich, które opracowują szczegółowe rozwiązania dotyczące kadr w ochronie zdrowia.

Konferencję otworzyli członkowie rady społecznej debaty – prof. Tomasz Hryniewiecki z Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie-Aninie i dr hab. Paweł Ptaszyński z Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W dyskusji udział wzięli także przedstawiciele Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia oraz pozostali przedstawiciele korporacji zawodowych, członków Rady Społecznej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”. Utworzono trzy zespoły pracujące nad zagadnieniami dotyczącymi kształcenia przed- i podyplomowego, nowych zawodów w medycynie oraz wynagrodzeń. Do udziału w dyskusji organizatorzy zaprosili również organizatorów ochrony zdrowia, specjalistów zarządzania, dyrektorów szpitali, przychodni, a także przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych i związkowców.

Szkolenie farmaceutów potrzebuje zmian

Każda z grup zawodowych przedstawiła swoje pomysły i oczekiwania dotyczące kształcenia w swoim zawodzie. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska mówiąc o tym, co należy zmienić w kształceniu przeddyplomowym farmaceutów, wymieniła przede wszystkim zmianę standardów kształcenia, wprowadzenie systemu modułowego, unowocześnienie programu kształcenia i położenie nacisku na praktyczny aspekt wykonywania zawodu, w tym opiekę farmaceutyczną. Mówiła o wprowadzeniu kształcenia interdyscyplinarnego, czyli wspólnych zajęć studentów farmacji i medycyny, co miałoby na celu polepszenie współpracy obu grup zawodowych. Do grona pilnych zmian w systemie kształcenia dołączyła również zwiększenie limitu przyjęć na studia oraz większe nakłady na kształcenie. W przypadku kształcenia podyplomowego jako najpilniejszą do wprowadzenia zmianę uznała unowocześnienie programu specjalizacji tak aby odpowiadał realnemu zapotrzebowaniu rynku w kwestii choćby opieki farmaceutycznej, czy farmacji szpitalnej, gdzie farmaceuta szpitalny mógłby być członkiem zespołu terapeutycznego. Ponadto należy wprowadzić również zmiany w finasowaniu specjalizacji, aby była finansowana ze środków publicznych, a nie „z kieszeni” farmaceuty, zreformowanie szkoleń ciągłych – zniesienie podziału na punkty twarde i miękkie oraz wzmocnienie roli e-learningu. Kształcenie podyplomowe farmaceutów powinno być również wzmocnione poprzez wprowadzenie certyfikowanych kursów kwalifikacyjnych zwiększających uprawnienia farmaceuty.

Wspólnie dla Zdrowia pomocą dla systemu ochrony zdrowia

W trakcie poprzednich konferencji odbywających się w ramach debaty „Wspólnie dla Zdrowia” uczestnicy starali się określić zadania, zasady działania i strukturę systemu ochrony zdrowia w Polsce. Szczegółowo omawiano funkcjonowanie podstawowej opieki medycznej i opieki wysokospecjalistycznej, a także sposoby zarządzania tymi systemami na poziomie regionalnym i ogólnopolskim. Dyskusja dotyczyła także sposobów finansowania ochrony zdrowia. W czasie wszystkich dotychczasowych konferencji w Warszawie, Krynicy i w Łodzi, pojawiały się zagadnienia związane z kadrami w systemie ochrony zdrowia.

Celem debaty „Wspólnie dla Zdrowia” jest wypracowanie systemu, który zrównoważy potrzeby społeczne z możliwościami finansowymi i gospodarczymi państwa oraz zaangażowaniem kapitału społecznego. Chodzi o wskazanie, w jaki sposób rosnące, ale wciąż ograniczone nakłady na zdrowie, wydawać najbardziej efektywnie – jak dodatkowe pieniądze mogą poprawić sytuację zdrowotną Polaków, wydłużyć ich życie w dobrym zdrowiu, obniżyć zachorowalność i poprawić skuteczność leczenia. Kolejne debaty i konferencje w ramach „Wspólnie dla Zdrowia” odbędą się w Gdańsku, Białymstoku i ponownie w Warszawie. Ostatnia, w stolicy, planowana jest w czerwcu 2019 r.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski