Projekt Razem dla Zdrowia to ważny krok w kierunku zmian

11 warsztatów ogólnopolskich, 10 warsztatów regionalnych, 330 uczestników ze 100 organizacji, 10 badań ankietowych, 200 publikacji, 900 tys. odbiorców kampanii na Facebooku, 9 mln w sieci Google – to bilans trwającego ponad dwa lata projektu społecznego Razem dla Zdrowia. Celem było porozumienie i dialog pomiędzy grupami pacjentów, przedstawicieli zawodów medycznych i decydentów. Wszystko po to, aby stworzyć przyjazny, skupiony wokół potrzeb pacjentów i wydajny zarys systemu ochrony zdrowia. Główny motorem programu była Fundacja My Pacjenci, która do współpracy zaprosiła Naczelną Izbę Lekarską, Naczelną Izbę Aptekarską, Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych. Koordynatorem projektu z ramienia Naczelnej Izby Aptekarskiej była wiceprezes NRA Małgorzata Pietrzak.

„Razem dla Zdrowia to projekt, który już dawno powinien zostać zainicjowany w Polsce. Nie da się zbudować funkcjonalnego i sprawnego systemu opieki zdrowotnej bez uwzględnienia uwag i potrzeb wszystkich interesariuszy. Niezmiernie ważny jest głos grup zawodowych tworzących system, ważny jest głos decydentów, administracji, ale przede wszystkim pacjentów, dla których jest on tworzony. Dialog społeczny powinien być podstawą do wszelkich działań mających wpływ na jakość życia społeczeństwa.” – powiedziała prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska podsumowując projekt.

Profesor Romuald Krajewski prezes Naczelnej Rady Lekarskiej – „Projekt stworzył znacznie większe możliwości działania, umożliwił prowadzenie sondaży, organizowanie spotkań, publikacje. Najważniejszym efektem tej pracy jest zwiększenie świadomości potrzeby udziału pacjentów nie tylko w dyskusjach, ale w decyzjach dotyczących zarówno polityki zdrowotnej i administrowania systemem. Opracowane propozycje powinny być dobrą podstawą do dalszych podobnych dyskusji i konsultacji.”

Zofia Małas – prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych „Badanie opinii i opracowanie bardzo wartościowych raportów, analizujących bardzo wiele obszarów i problemów w ochronie zdrowia, to ogromna praca wykonana w czasie realizacji projektu. Jednak najważniejszą wartością projektu Razem dla Zdrowia było to, że stawialiśmy pacjenta w centrum systemu, a wskazane i zalecane kierunki zmian polityki zdrowotnej powinny zostać uwzględnione przez administrację publiczną, a zatem poprawić sytuację pacjentów i pracowników ochrony zdrowia.”

Ewa Borek z Fundacji My Pacjenci – „Projekt Razem dla Zdrowia był dla pacjentów szansą na pokazanie zawodom medycznym i decydentom, jak powinien wyglądać system pacjentocentryczny. Szansę wykorzystaliśmy w 100%. Powstało 10 merytorycznych raportów zawierających wyniki badań potrzeb pacjentów, opis międzynarodowych praktyk i zestaw rekomendacji. 40 organizacji pacjentów w grudniu 2017 podpisało się pod graficznym przedstawieniem głównych cech systemu, w którym ważne są potrzeby pacjenta. Nasze raporty wyznaczają kierunki transformacji systemowej i będą przez wiele lat cenną wskazówka dla decydentów, jeśli tylko zechcą podjąć trud reform. Pacjenci i zawody medyczne swoje zadanie wykonali – teraz czas, żeby wykazali się zarządzający ochroną zdrowia.”

Więcej informacji na temat projektu, raporty i materiały informacyjne dostępne na stronie Razem dla Zdrowia

 

 

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski