Farmaceuto, bądź gotów do realizacji e-recept. Wystarczy 5 kroków.

Przypominamy, że zgodnie z  art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 z późn. zm.) apteki są zobowiązane do zgłoszenia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia gotowości podłączenia swoich systemów do Systemu P1 (Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych), oraz do podłączenia się do tego systemu, nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Po tym terminie brak podłączenia do Systemu P1 będzie uniemożliwiać aptekom realizację recept. Poniżej przypominamy w 5 krótkich krokach, jak być gotowym do realizacji e-recept.

 

Proces certyfikacji podmiotu w systemie P1

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski