PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za listopad 2018

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w listopadzie wyniosła 205 tys. PLN i była o 5% mniejsza od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła blisko 3 012 mln PLN i była większa o prawie 9,5% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w listopadzie zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 14,6%. Dla produktów pełnopłatnych sprzedaż wzrosła o 9,5%, a dla leków refundowanych była większa o 11,3%. Natomiast w porównaniu do października bieżącego roku sprzedaż statystycznej apteki w segmencie sprzedaży odręcznej zmniejszyła się się o 4,3%, leki pełnopłatne zanotowały spadek o 5%, a refundowane o blisko 6%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w listopadzie była o ponad 258 mln PLN większa od wartości rynku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Segment recept pełnopłatnych wzrósł o 40,6 mln. Segment leków refundowanych wzrósł o 81,5 mln PLN, natomiast segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 133 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały w tym okresie wzrost o prawie 3 mln PLN. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż całego rynku spadła o blisko 168 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była mniejsza o niespełna 60,5 mln PLN. Sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o blisko 36 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych była mniejsza o ponad 68 mln PLN. Względem października 2018 spadła wartość leków sprowadzanych w ramach importu – o ponad 3 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2018 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie ponad 34,5 mld PLN i będzie wyższa o prawie 5% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2017 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2018 r. wyniesie prawie 9 mld PLN, tj. o ponad 6% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.
Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w listopadzie 2018 r. wyniosła ponad 21 PLN. Średnia cena wobec poprzedniego miesiąca spadła o 0,1%, a względem analogicznego okresu 2017 r. zwiększyła się o 3,3%. W porównaniu do listopada 2017 r. ceny wzrosły we wszystkich monitorowanych segmentach rynku:

Średnia cena* produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 5%, w segmencie produktów pełnopłatnych o 2,5%. Dla leków refundowanych cena była większa o 1,6%. Względem poprzedniego miesiąca ceny w monitorowanych segmentach w większości wykazały spadki. Cena leków pełnopłatnych spadła o 0,9%, leków refundowanych o 1%. Dla produktów w sprzedaży odręcznej średnia cena wzrosła o 0,5% w stosunku do października br.

Średnia marża apteczna w listopadzie 2018 r. wyniosła około 24,9% i była o 0,2% większa niż marża w analogicznym okresie 2017 r., a w porównaniu do października 2018 roku marża spadła o 0,5%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu. Dla zachowania spójności porównań średnie ceny zostały przeliczone historycznie od stycznia 2016.

Opracował: Błażej Górniak

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za listopad 2018 ⇐ więcej

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski