PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za październik 2018

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za październik 2018

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w październiku wyniosła 216 tys. PLN i była o 13% większa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła blisko 3 180 mln PLN i była większa o prawie 12% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w październiku zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 15,6%. Dla produktów pełnopłatnych sprzedaż wzrosła o 12%, a dla leków refundowanych była większa o 14,1%. Natomiast w porównaniu do września bieżącego roku sprzedaż statystycznej aptek w segmencie sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 10,3%, leki pełnopłatne zanotowały wzrost o 15%, a refundowane o 15,2%.
Wartość sprzedaży rynku aptecznego w październiku była o blisko 333 mln PLN większa od wartości rynku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Segment recept pełnopłatnych wzrósł o 59,5 mln. Segment leków refundowanych wzrósł o ponad 116 mln PLN, natomiast segment sprzedaży odręcznej wzrósł o ponad 154 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały w tym okresie wzrost o około 3 mln PLN. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż całego rynku wzrosła o 357,5 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była o prawie 121 mln PLN większa. Sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 88 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych była większa o prawie 145 mln PLN. Względem września 2018 wzrosła wartość leków sprowadzanych w ramach importu – o blisko 4 mln PLN.
Prognoza rynku aptecznego na rok 2018 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie ponad 34 mld PLN i będzie wyższa o 4% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2017 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2018 r. wyniesie prawie 9 mld PLN, tj. o 5,5% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.
Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w październiku 2018 r. wyniosła ponad 21 PLN. Średnia cena wobec poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,9%, a względem analogicznego okresu 2017 r. zwiększyła się o 3,6%. W porównaniu do października 2017 r. ceny zwiększyły się we wszystkich monitorowanych segmentach rynku: Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 4,7%, w segmencie produktów pełnopłatnych o 4%. Dla leków refundowanych cena była większa o 2,2%. Względem poprzedniego miesiąca ceny w monitorowanych segmentach w większości wykazały wzrosty. Cena leków pełnopłatnych spadła o 0,1%, leków refundowanych wzrosła o 0,3%. Dla produktów w sprzedaży odręcznej średnia cena wzrosła o 0,4% w stosunku do września br.
Średnia marża apteczna w październiku 2018 r. wyniosła 25% i była o 1% mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2017 r., a w porównaniu do września 2018 roku marża spadła o 1,2%.
*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu. Dla zachowania spójności porównań średnie ceny zostały przeliczone historycznie od stycznia 2016.

Opracował: Błażej Górniak

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za październik 2018 ⇐ więcej

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski