VI edycja Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych

Lider Nauk Farmaceutycznych
NOWE MOŻLIWOŚCI

Już po raz szósty rozpoczyna się naukowa rywalizacja, do której przystąpić mogą młodzi naukowcy z dziedziny farmacji. Konkurs Lider Nauk Farmaceutycznych i nagrody, które czekają na jego laureatów, ponownie dają autorom obronionych niedawno (w latach 2017–2018) doktoratów w dziedzinie farmacji nowe możliwości rozwoju naukowego i osobistego. Szósta edycja to jednak również pewne nowości.

Zgodnie z ideą Konkursu, spośród zgłoszonych prac jury pod przewodnictwem prof. Janusza Pluty wyłoni najbardziej innowacyjne i cechujące się największym potencjałem do przekucia w praktyczne rozwiązania przemysłowe. Takie właśnie prace naukowe, od początku mające na względzie zapotrzebowania rynku i przede wszystkim pacjentów, są w nowoczesnej farmacji niezbędne.

Nowoczesna farmacja to jednak nauka interdyscyplinarna, korzystająca z osiągnięć dokonanych
w innych dyscyplinach ścisłych. Wkład między innymi biofizyki, biotechnologii, analityki medycznej czy nawet statystyki w opracowanie nowych możliwości leczenia jest nieoceniony i współcześnie praca farmaceutów nie może się bez niego obyć.

Procesy produkcji wykorzystujące proste technologie farmaceutyczne będą się powoli kończyły. Od kilku już lat zaczynają przeważać wysokospecjalistyczne rozwiązania, trudne do opracowania oraz wymagające wysokich nakładów inwestycyjnych – zauważa w wywiadzie dla „Gazety Farmaceutycznej” (4/2018) dr n. farm. Renata Pawlak-Morka, Dyrektor Rozwoju Produktów w firmie Gedeon Richter Polska, która zasiada w Komisji Konkursowej.

Wychodząc naprzeciw tej złożoności, organizatorzy zmodyfikowali regulamin szóstej edycji. Dzięki temu udział mogą wziąć w niej wszyscy, którzy rozprawę doktorską obronili na wydziale farmaceutycznym, a nie jak dotychczas – jedynie magistrowie farmacji.

Konkursowa rywalizacja może więc być jeszcze bardziej pasjonująca! Aby przystąpić do VI edycji, wydziały farmaceutyczne polskich uczelni medycznych powinny do 8 lutego 2019 zgłosić nie więcej niż dwie rozprawy spełniające regulaminowe wymagania. Niezbędne informacje, dokumenty konkursowe oraz aktualności związane z Konkursem znaleźć można na stronie www.lidernaukfarmaceutycznych.pl

Bieżące doniesienia na temat VI edycji będzie można także tradycyjnie śledzić na łamach „Gazety Farmaceutycznej”. Od teraz Lider Nauk Farmaceutycznych wykorzystuje jednak nowe możliwości komunikacji i wkracza na Facebook:

 https://www.facebook.com/LiderNaukFarmaceutycznych/.

Organizatorem konkursu jest „Gazeta Farmaceutyczna”, a wyłącznym partnerem – firma Gedeon Richter Polska.

Więcej informacji:
www.lidernaukfarmaceutycznych.pl
www.facebook.com/LiderNaukFarmaceutycznych/
www.facebook.com/GazetaFarmaceutyczna/

 PLAKAT ⇐ do pobrania (format pdf.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski